Vilkår

DE | EN | ES | FR | IT | NO | RU | SG | TH | TR | TW

Denne siden (sammen med våre Retningslinjer for personvern) inneholder informasjon om US Direct E-Commerce Limited, markedsført som eShopWorld (”vi” “vår” “oss”), og de juridiske vilkårene og betingelsene ("Vilkår") for salg av våre produkter i henhold til paragraf 2.1 under ("Produkter") via vår nettside ("vårt nettsted") til deg. Disse Vilkårene gjelder alle kontrakter mellom oss for salg av Produkter til deg ("Kontrakt"). Les disse Vilkårene grundig og vær sikker på at du har forstått dem før du bruker vårt nettsted. Før du kan legge inn en bestilling eller betale blir du bedt om å godta disse Vilkårene. Hvis du ikke aksepterer disse Vilkårene, kan du ikke bestille noen Produkter fra vårt nettsted, eller å gjennomføre betalinger relatert til dette.

Du bør skrive ut en kopi av disse Vilkårene eller lagre dem på PCen din for fremtidig bruk. Vi kan justere disse Vilkårene fra tid til annen, som beskrevet under. Hver gang du ønsker å bestille Produkter eller bruke vårt nettsted, ber vi om at du kontrollerer disse Vilkårene og forsikrer deg om at du forstår de gjeldende Vilkårene.

 1. INFORMASJON OM OSS 

1.1 Vi er US Direct E-Commerce Limited markedsført som "eShopWorld", et selskap som er registrert i Irland med organisasjonsnummer 479237, og med registrert kontoradresse
i 4 The Concourse, Beacon Court, Dublin 18, Ireland.

1.2 Kontakt oss

1.2.1 Hvis du vil ta kontakt med oss av en eller annen grunn, også hvis du har en klage, gjør du det ved å sende e-post til customercare@esw2018.wpengine.com.

1.2.2 Hvis vi har behov for å ta kontakt med deg eller gi deg skriftlig beskjed om noe, vil vi gjøre det per e-post eller per forhåndsbetalt post til den adressen du har oppgitt i bestillingen.

 1. HVORDAN KONTRAKTEN MELLOM DEG OG OSS ER UTFORMET

2.1 Vi har kontrakt med forhandlere verden over, for å gjøre disse forhandlernes produkter tilgjengelige i ditt land. Med dette kan vi vise netto innkjøpspris i mange valutaer for transaksjoner om inkluderer produkter fra slike forhandlere.

2.2 Når du bestiller noe fra oss, bekrefter du at transaksjonen skjer hos oss, og ikke hos den aktuelle forhandleren. Du bekrefter også at vi, etter at vi har verifisert din identitet og at den betalingsinformasjonen du har gitt er tilstrekkelig, vil kjøpe produktet fra den aktuelle forhandleren for det formål å selge det videre til deg umiddelbart for de beløpene som er vist og avtalt når du la inn bestillingen.

2.3 Vårt nettsted fører deg gjennom de trinnene du må gjennomføre for å legge inn en bestilling og gjennomføre en betaling. Vår bestillingsprosess gir deg anledning til å rette eventuelle feil før du sender bestillingen til oss. Du bør lese gjennom og kontrollere bestillingen på hver side i bestillingsprosessen.

2.4 Etter at du har lagt inn bestillingen vil du motta en e-post fra oss som bekrefter at vi har mottatt bestillingen. Kontoen din blir fakturert etter at bestillingen er behandlet, og Kontrakten mellom oss utformes på dette tidspunktet.

2.5 Vi sender deg en e-post som bekrefter at Produktene er sendt ("Leveringsbekreftelse").

2.6 Hvis vi ikke kan levere Produktet til deg, for eksempel hvis Produktet ikke lenger er på lager eller ikke tilgjengelig, eller fordi det er en feil i prisen på vårt eller den aktuelle forhandlerens nettsted, vil vi informere deg om dette per e-post og vi vil ikke behandle bestillingen. Hvis du allerede har betalt for Produktene, vil vi refundere hele beløpet, inkludert eventuelle leveringskostnader som er belastet så snart som mulig, og medfører ikke noe videre ansvar i forhold til deg.

2.7 Du bekrefter at vi har tillatelse til å verifisere identiteten og at betalingsinformasjonen du har oppgitt er tilstrekkelig, og at hvis vi ikke kan verifisere informasjonen automatisk, kan våre representanter kontakte deg og/eller banken som har utstedt kredittkortet for å bekrefte din identitet og/eller din intensjon om å legge inn en bestilling.

2.8 Vær oppmerksom på at alle Produkter som er gjort tilgjengelige på vårt nettsted er beregnet på ikke-kommersiell bruk, og at kjøp av Produkter for videresalg er strengt forbudt.

2.9 Ved å legge inn en bestilling eller å gjennomføre en betaling på vårt nettsted, stadfester du at du er juridisk i stand til å inngå bindende kontrakter .

2.10 Ditt kreditt/debet-kort eller annen betalingsmetode vil faktureres av oss og belastningene på kontoutskriften vil ha beskrivelsen "eShopWorld", “eSW”, eller lignende. Du stadfester at all betalingsinformasjon du sender til oss er korrekt, og at du har rett til å bruke den tilbudte betalingsmåten. Du bekrefter at vi har tillatelse til å verifisere identiteten og at betalingsinformasjonen du har oppgitt er tilstrekkelig.

2.11 Vi tilbyr å fastsette skatter og avgifter som påløper når du importerer Produktet, og å samle, rapportere og betale de aktuelle skattene og avgiftene til gjeldende skattemyndigheter på dine vegne. Alle Produkter som er kjøpt fra oss er gjort i henhold til en forsendelseskontrakt. Retten til produktene overføres fra den enkelte grossist til eShopWorld så snart produktene eksporteres. Retten overføres deretter fra eShopWorld til deg før produktet importeres. Du vil stå registrert som ansvarlig importør.

2.12 Når du bestiller Produkter hos oss, gir du en autorisert tollmegler som vi har valgt rett til å fungere som din representant, og inngå avtaler med utenlandske skattemyndigheter for å klarere dine Produkter, redegjøre for avgifter og skatter på dine vegne, returnere Produkter og, hvis det er relevant, forberede og sende inn krav om refusjon på dine vegne for eventuelle varer som du returnerer.

 1. BRUKSVILKÅR FOR VÅRT NETTSTED

3.1 Les disse Bruksvilkårene grundig før du begynner å bruke dette nettstedet. Ved å bruke vårt nettsted bekrefter du at du godtar disse Bruksvilkårene, og at du godtar og godkjenner at du skal følge dem. Hvis du ikke aksepterer Bruksvilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke dette nettstedet.

3.2 Vi garanterer ikke at nettstedet eller innhold på det alltid vil være tilgjengelig eller ikke blir avbrutt. Tilgang til vårt nettsted gis midlertidig, og vi forbeholder oss rett til å trekke tilbake, avvikle eller endre hele eller deler av nettstedet uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg i tilfelle alle eller noen av våre nettsteder ikke er tilgjengelige til enhver tid eller i enhver periode.

3.3 Du har ansvar for å gjøre det som er nødvendig for at du skal ha tilgang til vårt nettsted. Du har også ansvar for å forsikre deg om at alle personer som har tilgang til vårt nettsted via din internettforbindelse kjenner disse Vilkårene, og at de følger dem.

3.4 Vi kan oppdatere disse Vilkårene når som helst ved å endre denne siden. Gå inn på denne siden med jevne mellomrom for å se eventuelle endringer vi har gjort, ettersom disse er bindende for deg.

3.5 Vi kan oppdatere vårt nettsted fra tid til annen, og kan endre innholdet når som helst.

3.6 Vi garanterer ikke at vårt nettsted eller noe innhold på det ikke inneholder feil eller utelatelser.

3.7 Tilgang til gitte områder på vårt nettsted er begrenset. Vi forbeholder oss rett til å begrense tilgang til andre deler av vårt nettsted, eller hele nettstedet, etter vårt skjønn.

3.8 Bruk av vårt nettsted av en mindreårig (en person under 18 år), skjer etter samtykke fra foreldre eller foresatte, og kontrakten er med forelderen eller den foresatte som har ansvar for at den mindreårige følger avtalen. Vi understreker overfor foreldre eller foresatte som gir mindreårige tillatelse til å bruke nettstedet at det er viktig at de kommuniserer med den mindreårige om nettsikkerhet, ettersom moderering eller klarering av annonser ikke kan garanteres eller er 100% sikker. Mindreårige som bruker en interaktiv tjeneste bør gjøres oppmerksom på den potensielle risikoen de utsetter seg for.

3.9 Du kan ikke bruke vårt nettsted på noen måte som medfører eller kan medføre skade på nettstedet eller reduserer tilgangen eller tilgjengeligheten til nettstedet; eller som på noen måte er ulovlig, lovstridig, straffbart eller skadelig, eller i forbindelse med en hensikt eller aktivitet som er ulovlig, lovstridig, straffbart eller skadelig, inkludert, men ikke begrenset til bruk av vårt nettsted til å kopiere, lagre, hoste, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere noe materiale; få uautorisert tilgang til vårt nettsted; samle data fra vårt nettsted; sende uønsket kommersiell kommunikasjon via vårt nettsted; og/eller, uten begrensning, å utføre enhver handling som ikke er i samsvar med nettsidens formål: å ta i mot og behandle kundebestillinger.

3.10 Om nødvendig vil vi rapportere ethvert brudd på disse vilkårene til de aktuelle politimyndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene med å gi dem din identitet og/eller din personlige informasjon. I tilfelle et slikt brudd på vilkårene, vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre umiddelbart.

3.11 Vi forbeholder oss alle rettigheter, titler og interesser til våre og våre partneres immaterielle rettigheter, inkludert eventuelle patenter, varemerker, servicemerker, opphavsrett, databaserettigheter, designrettigheter, kunnskap, konfidensiell informasjon og eventuelle andre beskyttede rettigheter i alle land.

 1. DIN KONTO OG PASSORD

4.1 Ved å bruke vårt nettsted, gir du oss tilgang til å behandle betalinger, refusjoner og justeringer for dine transaksjoner, godskrive din bankkonto, der dette er aktuelt, belaste ditt kredittkort og betale oss og våre partnere ethvert beløp som du skylder i henhold til disse Vilkårene.

4.2 Du må gi oss riktig og nøyaktig informasjon ved registrering og du må vedlikeholde og oppdatere informasjonen om nødvendig. Vi kan til enhver tid kreve at du oppgir økonomisk informasjon, forretningsinformasjon eller personlig informasjon vi etterspør for å verifisere din identitet. Du vil ikke utgi deg for å være en annen person eller bruke et navn som du ikke har juridisk rett til å bruke. Du gir oss rett til å verifisere din informasjon (inkludert eventuell oppdatert informasjon), og til å skaffe en opprinnelig kredittautorisasjon fra banken som har utstedt kredittkortet ditt ved registreringstidspunktet.

 1. LEVERING

5.1 Din Leveringsbekreftelse inneholder leveringsinformasjon som gir deg mulighet til å spore leveransen av Produktene dine. I noen tilfeller kan leveransen til deg påvirkes av en hendelse utenfor vår kontroll. Se paragraf 8 for informasjon om vårt ansvar hvis dette inntreffer.

5.2 Hvis det ikke er noen til stede på din adresse som kan ta i mot leveransen, vil transportøren legge igjen en melding om førsøkt levering, for å varsle at varen er returnert til deres lokale lager. Hvis dette skjer, ta kontakt med transportøren på nummeret som er oppgitt på meldingen om førsøkt levering. Hvis det er andre spørsmål, ta kontakt med eShopWorld på customercare@esw2018.wpengine.com.

5.3 En bestilling er levert når vi leverer Produktene til adressen du har gitt oss, eller du eller en transportør du har gjort avtale med, henter disse Produktene hos oss.

5.4 I noen tilfeller kan en del av en bestilling være utsolgt eller etterbestilt fra den aktuelle forhandleren. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser i din bestilling som oppstår på grunn av etterbestillinger eller forsinkelser som skyldes forhandleren, og leveranse av Produktene dine gjøres bare etter at Produktene har ankommet vårt lager.

5.5 Produkter sendes til deg basert på den informasjonene som du har gitt, og du er ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. Hvis noen forskrifter blir brutt (inkludert, men ikke utelukkende, eksport/import-forskrifter), på grunn av uriktig informasjon som du har gitt, er du ansvarlig for et slikt brudd.

 1. RETUR:

6.1 Opplysninger om retur av Produktet finner du på Forhandlerens nettsted, i din e-post med ordrebekreftelse og/eller din Leveringsbekreftelse.

6.2 Returer må bare sendes til adressen som er angitt i "Retur-portal" som driftes av oss. Du finner detaljert informasjon i emballasjen som bestillingen din kom i.

6.3 Der årsaken anses å være forhandlerens feil, vil det ikke bli foretatt belastning for returen.

6.4 ALLE refusjoner blir kontrollert og verifisert på våre retursentre.

6.5 Du vil få refundert den opprinnelige salgsprisen av de returnerte Produktene, skatter og/eller avgifter, hvis det er aktuelt, pluss eller minus eventuelle kreditter og debiteringer som fastsettes av den enkelte forhandleren alene.

6.6 Du vil få refusjonen fra oss til det kreditt/debet-kortet eller annen betalingsmetode som du har oppgitt når du la inn bestillingen. Refusjonen blir behandlet innen sju (7) arbeidsdager etter at Produktet har ankommet retursenteret.

6.7 Bare for kjøpere i Canada: eShopWorld er en godkjent CREDITS-aktør hos Canada Border Services Agency (CBSA). Ved å bestille varer fra eShopWorld, gir jeg herved Livingston International, en godkjent tollmegler i CREDITS, rett til å fungere som min representant, og til å inngå avtaler med CBSA for å få utlevert varene mine, ha ansvar for skatter og avgifter, returnere varer til eShopWorld og sende krav om refusjon elektronisk på mine vegne. Som del av CREDITS-programmet forstår jeg at CBSA vil sende eventuelle refusjoner av skatter og avgifter som ble betalt for returnerte varer til tollmegleren, og at jeg vil få refusjonen direkte fra eShopWorld. Videre gir jeg også Livingston International rett til å videresende eventuelle refusjoner utstedt fra CBSA i mitt navn, slik at eShopWorld kan refunderes.

 1. FORBRUKERRETT FOR RETUR OG REFUSJON (gjelder bare EU, Norge og Sveits)

7.1 I henhold til paragraf 7.2 under, skal du ha rett til en angrefrist, der du kan kansellere bestillingen, uansett årsak, uten gebyr i inntil fjorten (14) dager etter at bestillingen er mottatt.

7.2 Din angrefrist gjelder bare der vi er juridisk forpliktet til å gi deg en slik rettighet innenfor det aktuelle juridiske området.

7.3 For å oppheve en Kontrakt trenger du bare å gi oss beskjed om at du har valgt å avbestille. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å fylle ut Avbestillingsskjemaet i vår "Retur-portal". En lenke til Avbestillingsskjemaet for retur av varer er inkludert i e-posten med ordrebekreftelsen og/eller e-posten med Leveringsbekreftelsen. Hvis du bruker denne metoden, sender vi en e-post til deg for å bekrefte at vi har mottatt din avbestilling.

7.4 Du vil få refusjonen fra oss til det kreditt/debet-kortet eller annen betalingsmetode som du har oppgitt når du la inn bestillingen. Refusjonen behandles i løpet av fjorten (14) dager etter at Produktet er ankommet retursenteret i fullstendig salgbar tilstand.

7.5 Returer må sendes til adressen som er angitt i "Retur-portal" som driftes av oss. Du finner detaljert informasjon i emballasjen som bestillingen din kom i og i e-posten med Leveringsbekreftelsen. Bare hvis opplysningene om avbestillingen er angitt i Returportalen vil vi refundere den opprinnelige salgsprisen for de returnerte Produktene, skatter og/eller avgifter, hvis det er aktuelt, og frakt og ekspedisjonsgebyr.

7.6 Returnerte Produkter må være i ny tilstand i originalemballasje eller med merkelapper på, og den opprinnelige kvitteringen eller fakturaen må ligge ved. Alle returnerte Produkter sendes på din risiko. Det anbefales at de sendes forsikret med rekommandert post, eller en annen spedisjonstjenester som kan spore en pakke og krever signatur ved levering.

7.7 Du kan også sende en e-post til oss på customercare@esw2018.wpengine.com eller ta kontakt med oss per post til eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, Unit 701 Northwest Business Park, Ballycoolin Rd., Dublin 15, Ireland. Hvis du sender e-post eller skriver brev til oss, må du inkludere navnet ditt, e-postadressen og opplysninger om bestillingen slik at vi kan identifisere den. Hvis du sender avbestillingen per e-post eller per post, er avbestillingen gyldig fra datoen du sendte e-posten eller sendte brevet i posten. Du må selv betale porto og ekspedisjonsgebyr for å sende varene tilbake til eShopWorld.

7.8 Hvis du opphever Kontrakten vil vi:

7.8.1 refundere prisen du betalte for Produktene

7.8.2 refundere skatter og avgifter som ble betalt

7.8.3 refundere eventuelle utgifter du har hatt på leveransen til deg, men maksimal refusjon vil likevel være kostnaden med den rimeligste leveringsmetoden, slik loven tillater.

7.9 Refusjoner utbetales i løpet av fjorten (14) dager etter at Produktet er ankommet retursenteret i fullstendig salgbar tilstand.

 1. PRODUKTGARANTIER OG VÅRT ANSVAR

8.1 Eventuelle garantispørsmål som skulle oppstå angående et Produkt sendes til den aktuelle forhandlerens kundeservice på kontaktinformasjonen som er gitt på forhandlerens nettsted. Vi vil gi en refusjon eller erstatte produktet, alt etter hva som er mest hensiktsmessig, og bare etter avtale med forhandleren.

8.2 VI HAR FÅTT ALLE PRODUKTBESKRIVELSER OG SPESIFIKASJONER FRA FORHANDLEREN. VI GARANTERER IKKE AT BESKRIVELSENE ELLER SPESIFIKASJONENE ER NØYAKTIGE, PÅLITELIGE ELLER FULLSTENDIGE. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER KONTRAKTER AV NOEN ART NÅR DET GJELDER SKIKKETHET, ,KVALITET, SIKKERHET VED ET PRODUKT DU HAR KJØPT, ELLER AT DET IKKE KAN BRUKES ELLER IKKE KAN REPARERES ELLER VEDLIKEHOLDES. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT NÅR DEG GJELDER SKIKKETHET, KVALITET ELLER SIKKERHET VED PRODUKTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER SKIKKETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET TAR VI IKKE ANSVAR (VERKEN I KONTRAKT, ERSTATNING (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET) ELLER UNDER NOEN LOVBESTEMT BETINGELSE) FOR EVENTUELLE SKADER AV NOEN ART, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFERETTSLIGE, SPESIFIKKE SKADER OG FØLGESKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING TAP AV FORTJENESTE, TAP AV OMSETNING ELLER TAP AV DATA) SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV ELLER I SAMMENHENG MED ET PRODUKT SOM ER KJØPT ELLER ERVERVET, UANSETT OM VI HAR INFORMERT OM MULIGHETEN FOR EN SLIK SKADE ELLER IKKE. VÅRT MAKSIMALE ANSVAR OVERFOR DEG ER DET BELØPET SOM ER BELASTET DITT KREDITTKORT ELLER ANNEN BETALINGSMÅTE. UANSETT HVA SOM ELLERS STÅR I DISSE VILKÅRENE. INGEN AV PARTENE FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADER BARE I DEN UTSTREKNING AT DETTE OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV UAKTSOMHET FRA DENNE PARTEN, DENS ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AUTORISERTE FORHANDLERE.

8.3 Så langt loven tillater, unntar vi alle betingelser, garantier, representanter eller andre vilkår som kan gjelde vårt nettsted eller noe innhold på det, enten eksplisitt eller implisitt.

8.4 Vi tar ikke ansvar for tap eller skade for noen bruker, enten i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, eller på annen måte, selv om det er forutsett, som oppstår, som oppstår som del av eller i sammenheng med:

8.4.1 bruk, eller manglende evne til å bruke vårt nettsted; eller

8.4.2 bruk av eller avhengighet av ethvert innhold vist på vårt nettsted.

8.5 Vi tar ikke ansvar for tap eller skade forårsaket av virus, distribuerte tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som skyldes din bruk av nettstedet eller at du laster ned innhold fra det, eller fra ethvert nettsted som er forbundet med det.

8.6 Vi tar ikke ansvar for innhold på nettsteder som er koblet til våre nettsteder. Slike lenker må ikke tolkes som en anbefaling av disse lenkede nettsteder fra oss. Vi tar ikke ansvar for tap eller skade som skyldes din bruk av dem.

 1. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL 

9.1 Vi tar ikke ansvar for manglende evne til å utføre eller forsinkelser i utførelsen av noen av forpliktelsene under en Kontrakt som skyldes en hendelse utenfor vår kontroll. En hendelse utenfor vår kontroll er definert under i paragraf 9.2.

9.2 En "Hendelse utenfor vår kontroll" betyr enhver handling eller hendelse som er utenfor rimelig kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, lock-out eller annen arbeidskonflikt ved tredjepart, sivile uroligheter, opprør, invasjon, terrorhandlinger eller trusler om terrorhandlinger, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel om forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, oversvømmelse, jordskjelv, ras, epidemier eller andre naturkatastrofer, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk, leveringssituasjoner eller forsinkelser som skyldes forhandleren eller at det ikke er mulig å bruke tog, båt, fly eller biltransport eller andre måter for offentlig eller privat transport.

9.3 Hvis det oppstår en Hendelse utenfor vår kontroll som påvirker vår evne til å utføre våre forpliktelser i henhold til en Kontrakt:

9.3.1 Vi tar kontakt med deg som snart det er rimelig mulig for å informere deg; og

9.3.2 Våre forpliktelser i henhold til en kontrakt utsettes, og vår fristen for å utføre våre forpliktelser utvides med varigheten av Hendelsen utenfor vår kontroll. Der hvor Hendelsen utenfor vår kontroll påvirker leveransen av Produktene til deg, avtaler vi en ny leveringsdato med deg etter at Hendelsen utenfor vår kontroll er over.

9.3.3 Du kan oppheve en kontrakt som påvirkes av en Hendelse utenfor vår kontroll som har vart mer enn 30 dager. Ta kontakt med oss for å oppheve kontrakten. Hvis du velger å oppheve kontrakten, må du returnere (på vår regning) alle relevante Produkter som du allerede har mottatt, og vi vil refundere beløpet du har betalt, inkludert leveringskostnader.

 1. SKADESLØSHET

10.1 Du holder oss herved skadesløs og forplikter deg til å holde oss skadesløse i forhold til tap, skader, kostnader, ansvar og utgifter (inkludert, uten begrensning juridiske kostnader og ethvert beløp betalt fra oss til tredjepart som oppgjør for et krav eller tvist etter råd fra våre juridiske rådgivere) vi har pådratt oss som oppstår på grunn av mislighold fra din side av noen av bestemmelsene i disse Vilkårene, eller som oppstår på grunn av påstand om at du har misligholdt noen av bestemmelsene i disse Vilkårene.

 1. BRUDD PÅ DISSE BRUKSVILKÅRENE

11.1 Uten at det berører andre av våre rettigheter under disse Vilkårene, hvis du bryter disse Vilkårene på noen måte kan vi kan vi sette i verk de tiltakene vi anser nødvendig for å håndtere dette bruddet, inkludert å suspendere tilgangen til nettstedet, nekte deg tilgang til nettstedet, blokkere datamaskiner som bruker din IP-adresse fra tilgang til nettstedet, ta kontakt med din tjenesteleverandør for å anmode om at de blokkerer din tilgang til nettstedet og/eller gå til søksmål mot deg.

 1. ANDRE VIKTIGE BEGREPER

12.1 Vi kan overføre dine rettigheter og plikter under en Kontrakt til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre plikter under disse Vilkårene.

12.2 Denne Kontrakten er mellom deg og oss. Ingen andre personer skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av vilkårene.

12.3 Vi bruker bare din personlige informasjon i henhold til våre Retningslinjer for personvern. Ta deg tid til å lese våre Retningslinjer for personvern nøye, ettersom de inneholder viktige begreper som gjelder for deg.

12.4 Hver av avsnittene i disse Vilkårene gjelder separat. Hvis en rett eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem ulovlige eller er uten rettskraft vil de resterende avsnittene fremdeles gjelde fullt ut.

12.5 Ikke noe av det som er uttrykt eller nevnt i eller implisert fra disse Vilkårene er ment for eller skal tolkes til å gi andre enn partene i den juridisk eller rimelig rett, rettsmiddel eller krav under eller i forhold til disse vilkårene og betingelsene. Disse Vilkårene og alle representasjonene, garantiene, overenskomstene, betingelsene og forutsetningene i dem er ment å være og er bare til vår, våre partneres og din fordel.

12.6 Selv om vi ikke forlanger at du utfører noen av dine forpliktelser i disse Vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter overfor deg, eller hvis vi utsetter å gjøre dette, betyr ikke dette at vi har frasagt oss våre rettigheter overfor deg, og det betyr ikke at du ikke må overholde disse forpliktelsene.

12.7 Disse Vilkårene er underlagt irsk lov. Dette betyr at en Kontrakt for kjøp av Produkter via vårt nettsted og en eventuell tvist eller krav som oppstår på grunn av eller i sammenheng med dette er underlagt irsk lov. Vi er begge enige om at Irland har ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

Top