ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย

AR | CN | DE | EN | ES | FR | IT | ID | IE | MX | MY | NL | NO | PT | RU | SG | TH | TR | TW

หน้านี้ได้ให้ข้อมูลการซื้อขายของ US Direct E-Commerce Limited ที่ใช้ชื่อ eShopWorld ("eShopWorld", "เรา", "ของเรา" และ/หรือ "พวกเรา") และข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนด") ในการขายสินค้าของเราตามข้อ 2.1 ด้านล่าง ("สินค้า") ผ่านเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์ของเรา") ให้ท่าน ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับทุกสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างเรากับท่าน ("สัญญา") ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจ

โปรดทราบว่า ก่อนการสั่งซื้อหรือชำระเงิน ท่านจะได้รับคำถามว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าใดๆ จากเว็บไซต์ของเราหรือทำการชำระเงินค่าสินค้านั้นได้

ท่านควรดู อ่านและพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดเหล่านี้หรือบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เราอาจจะแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทุกครั้งที่ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจในข้อกำหนดที่จะใช้ ณ เวลาดังกล่าว

หน้านี้ได้ให้ข้อมูลการซื้อขายของ US Direct E-Commerce Limited ที่ใช้ชื่อ eShopWorld ("eShopWorld", "เรา", "ของเรา" และ/หรือ "พวกเรา") และข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนด") ในการขายสินค้าของเราตามข้อ 2.1 ด้านล่าง ("สินค้า") ผ่านเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์ของเรา") ให้ท่าน ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับทุกสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างเรากับท่าน ("สัญญา") ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจ

โปรดทราบว่า ก่อนการสั่งซื้อหรือชำระเงิน ท่านจะได้รับคำถามว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าใดๆ จากเว็บไซต์ของเราหรือทำการชำระเงินค่าสินค้านั้นได้

ท่านควรดู อ่านและพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดเหล่านี้หรือบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เราอาจจะแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทุกครั้งที่ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจในข้อกำหนดที่จะใช้ ณ เวลาดังกล่าว

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

1.1 เราเป็นบริษัท U.S. Direct E-Commerce Limited ทำการค้าในชื่อของ eShopWorld ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เลขทะเบียนบริษัท 479237 และมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Ireland

1.2 ติดต่อเรา

1.2.1 หากท่านต้องการติดต่อเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงมีข้อร้องเรียน โปรดส่งอีเมล์มาที่ info@eshopworld.com

1.2.2 หากเราต้องการติดต่อกับท่านหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางเราจะทำการส่งอีเมล์หรือส่งหนังสือแจ้งไปทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสั่งซื้อของท่าน

2. การทำสัญญาระหว่างท่านและเรา

2.1 เราทำสัญญากับผู้ค้าปลีกทั่วโลกเพื่อให้ผู้ค้าปลีกมีสินค้าจำหน่ายในประเทศของท่าน ดังนั้น เราจึงทำให้ท่านสามารถติดตามต้นทุนนำเข้าของธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าของผู้ค้าปลีกนั้นได้หลายสกุลเงิน

2.2 การสั่งซื้อบนเว็บไซต์กับเรา ท่านยอมรับว่าเป็นธุรกรรมระหว่างท่านกับเราและไม่ใช่กับผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง ท่านยังยอมรับอีกว่า เมื่อเราได้ยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ท่านให้ไว้แล้ว ทางเราจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าปลีกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายให้กับท่านในทันทีตามจำนวนเงินที่แสดงและตกลงกันเมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อของท่าน

เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

2.3 เว็บไซต์ของเราจะแนะนำขั้นตอนที่ท่านต้องทำเพื่อส่งคำสั่งซื้อและชำระเงินให้กับเรา กระบวนการสั่งซื้อของเราเอื้ออำนวยให้ท่านตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งซื้อให้กับเรา กรุณาอ่านและตรวจสอบคำสั่งซื้อในแต่ละหน้าของกระบวนการสั่งซื้อ

2.4 หลังจากที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์จากเราแจ้งว่าได้รับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้หลังจากมีการดำเนินการคำสั่งซื้อและการทำสัญญาระหว่างท่านกับเราจะเกิดขึ้น ณ จุดนี้

2.5 เราจะส่งอีเมล์ยืนยันให้ท่านทราบเมื่อมีการการจัดส่งสินค้าออกไปแล้ว ("การยืนยันการจ่ายสินค้าออก")

2.6 ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดหาสินค้าให้กับท่านได้ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากไม่มีสินค้าดังกล่าวในสต็อก หรือไม่มีจำหน่ายแล้ว หรือเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเรื่องราคาในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีกสินค้านั้น เราจะอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบและจะไม่ดำเนินการคำสั่งซื้อของท่าน ถ้าท่านได้ชำระเงินค่าสินค้านั้นแล้ว เราจะคืนเงินให้กับท่านโดยเร็วที่สุด โดยจะคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนรวมถึงค่าจัดส่งที่เก็บ และท่านไม่ต้องรับผิดชอบการสั่งซื้อนี้อีกต่อไป

2.7 ท่านทราบว่าเราได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลการชำระเงินที่ท่านให้ไว้ และถ้าเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ พนักงานของเราจะติดต่อกับท่านหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของท่านเพื่อขอให้ยืนยันตัวตนและ/หรือเจตนาการสั่งซื้อ

2.8 โปรดทราบว่าสินค้าทุกชนิดที่จำหน่ายในเว็บไซต์ของเรา เป็นสินค้าที่ห้ามใช้เพื่อการค้า และห้ามซื้อสินค้าเพื่อขายต่อ

2.9 เมื่อส่งคำสั่งซื้อหรือชำระเงินทางเว็บไซต์ของเรา เท่ากับลูกค้ารับรองว่าตนสามารถทำสัญญาผูกมัดได้ตามกฎหมาย เราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของท่าน หรือด้วยวิธีชำระเงินแบบอื่น และค่าใช้จ่ายนี้จะแสดงในรายการเดินบัญชีของท่านด้วยชื่อ "eShopWorld", “eSW”, หรือที่คล้ายกัน ท่านรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการชำระเงินนั้นถูกต้องและท่านได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีชำระเงินที่ต้องการ ท่านรับทราบว่าเรามีสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูลชำระเงินที่ท่านให้ไว้

2.10 ท่านรับทราบและยินยอมให้เราทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินที่ท่านให้ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ eShopWorld ทำธุรกิจกับบุคคล นิติบุคคล หรือประเทศที่ถูกห้ามไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่ที่เราทำธุรกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและข้อบังคับทางศุลกากรและการควบคุมการส่งออกและนำเข้าของรัฐบาลสหรัฐ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบบริหารการส่งออกภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ) สหภาพยุโรปและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับอื่นๆ)

2.11 เรานำเสนอบริการการกำหนดค่าภาษีและค่าอากรที่เหมาะสมซึ่งจะมีผลใช้กับการนำสินค้าเข้าประเทศสำหรับสินค้าที่คุณดำเนินการ และเพื่อเรียกเก็บ รายงานและโอนเงินภาษีและอากรดังกล่าว ตามความเหมาะสม ในนามของคุณ แก่หน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับการนำสินค้าเข้าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ผลลัพธ์ของภาษีและอากรได้ถูกรวมไว้ในการชำระเงินของคุณแล้วและทำการจ่ายโดย eShopWorld และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก โดยการยอมรับข้อกำนดนี้ คุณได้อนุญาตให้ eShopWorld ยอมรับการเรียกร้องเพิ่มเติมอื่นใดสำหรับการจัดเก็บภาษี (การประเมินเพิ่มเติม) จากหน่วยงานหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับการนำสินค้าเข้าประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรปบางประเทศ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินภาษีและอากรนี้ให้กับหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจากเราเป็นการดำเนินการตามสัญญาการจัดส่งสินค้า กรรมสิทธิ์ในสินค้าทั้งหลายจะโอนจากร้านค้าปลีกที่เกี่ยวข้องให้กับ eShopWorld หลังจากการนำสินค้าเข้าประเทศ แล้วจึงโอนกรรมสิทธิ์จาก eShopWorld ให้กับคุณตามลำดับก่อนการนำสินค้าเข้าประเทศ และคุณจะเป็นผู้นำเข้าบันทึก

2.12 ด้วยการสั่งซื้อสินค้าจากเรานี้ ท่านอนุญาตให้ตัวแทนออกรับอนุญาตที่เราเป็นผู้คัดเลือกกระทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านและดำเนินธุระกับเจ้าหน้าที่สรรพากรต่างประเทศเพื่อออกสินค้า ชำระอากรและภาษีในนามของท่าน ส่งคืนสินค้าของท่าน และจัดเตรียมและยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านส่งคืนในนามของท่าน โปรดทราบว่า ส่วนที่ 2.12 ไม่รวมลูกค้าในแคนาดา ลูกค้าในแคนาดาควรดูที่ส่วน 6.8

3. ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ของเรา

3.1 ก่อนเริ่มใช้เว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด จากการใช้เว็บไซต์ของเรา เท่ากับท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน และแสดงว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน กรุณายุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดทันที

3.2 เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานอยู่เสมอหรือต่อเนื่อง เราอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานในทุกเมื่อ หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

3.3 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านรับทราบข้อตกลงนี้ และจะปฏิบัติตามข้อตกลง

3.4 เราสามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อด้วยการแก้ไขหน้านี้ กรุณาตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการแก้ไขที่เราทำ เนื่องจากมีผลผูกมัดกับท่าน

3.5 เราอาจปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเมื่อ

3.6 มีการจำกัดการเข้าถึงในบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่อื่นในเว็บไซต์ หรือทั้งเว็บไซต์ ตามดุลพินิจของเรา

3.7 การใช้เว็บไซต์ของเราโดยผู้เยาว์ (บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองและสัญญาของเราจะทำกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้เยาว์นั้น เราขอแนะนำพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์ว่า สิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับผู้เยาว์เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ เนื่องจากไม่มีการรับประกันหรือการป้องกันความผิดพลาดของการไม่มีความรุนแรงหรือตรวจสอบโฆษณา ผู้เยาว์ที่ใช้บริการแบบโต้ตอบใดๆ ควรทราบความเสี่ยงที่เป็นไปได้จากการใช้บริการ

3.8 ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในแบบที่เป็นเหตุให้ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือเกิดความบกพร่องในการพร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือใช้ในทางที่ไม่ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหลอกลวง หรือทำร้ายผู้อื่น หรือในความติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใดที่มีวัตถุประสงค์หรือการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหลอกลวงหรือทำร้ายผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่งผ่าน ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายวัสดุใดๆ การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา การส่งสื่อโฆษณาโดยมิได้เรียกร้องผ่านเว็บไซต์ของเรา และ/หรือการดำเนินการกระทำโดยมิจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ เพื่อรับหรือเติมเต็มคำสั่งซื้อของผู้บริโภค

3.9 หากในกรณีที่จำเป็น เราจะรายงานการละเมิดข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตัวตนของท่าน และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่

ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว สิทธิในการใช้เว็บไซต์ของท่านจะสิ้นสุดทันที

3.10 เราเป็นเจ้าของในสิทธิ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาของเราและในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิในการออกแบบ โนว์ฮาว ข้อมูลความลับ และสิทธิอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองในทำนองเดียวกันในประเทศใดๆ

4. สิ่งที่ท่านอนุญาตให้เราทำ

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านอนุญาตให้เราประมวลผลการชำระเงิน การคืนเงิน และการปรับปรุงแก้ไขสำหรับธุรกรรมของท่าน การส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน การเรียกเก็บบัตรเครดิตและการจ่ายเงินให้กับเราและเราในเครือเท่ากับจำนวนที่ท่านเป็นหนี้ตามข้อตกลงนี้

4.1 เมื่อลงทะเบียนใช้งาน ท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องกับเรา และต้องดูแลและปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านตามจำเป็น ท่านจะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย ท่านอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่ปรับปรุง) และตรวจสอบบัตรเครดิตกับผู้ออกบัตรเครดิตเมื่อลงทะเบียน

5. การจัดส่งสินค้า

5.1 การยืนยันการจ่ายสินค้าออกของท่านจะมีข้อมูลการจัดส่งสินค้า ซึ่งอำนวยให้ท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ ในบางโอกาส การจัดส่งสินค้าให้กับท่านอาจได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย กรุณาอ่านความรับผิดชอบของเราในข้อ 9 เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้

5.2 หากในกรณีที่ไม่มีผู้รับตามที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้ส่งจะทิ้งหนังสือแจ้งว่าได้ส่งคืนสินค้าไปยังคลังส่งสินค้าในพื้นที่ ถ้าเป็นกรณีนี้ กรุณาติดต่อผู้ส่งตามหมายเลขที่ให้ไว้ในหนังสือแจ้งการส่ง ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ eShopWorld ที่ info@eshopworld.com

5.3 การจัดส่งคำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเราจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเรา หรือท่านหรือผู้ส่งที่ท่านมอบหมายมารับสินค้าจากเรา

5.4 ในบางครั้ง ผู้ค้าปลีกอาจไม่มีสินค้าบางรายการของคำสั่งซื้ออยู่ในสต็อกหรือขาดแคลนสินค้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในคำสั่งซื้อของท่านอันเนื่องมาจากสถานการณ์ขาดแคลนสินค้าหรือความล่าช้าที่เกิดจากผู้ค้าปลีก และการจัดส่งสินค้าของท่านจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสินค้ามาถึงคลังส่งสินค้าของเราเท่านั้น

5.5 สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังท่านตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา และท่านเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่มีการละเมิดระเบียบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบการส่งออก/นำเข้า) อันเนื่องจากท่านให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบการละเมิดดังกล่าว

5.6 ผู้ให้บริการอาจติดต่อท่านเพื่อจัดเตรียมการจัดส่ง การยืนยันรายละเอียด การเตรียมการจัดส่งใหม่ตามเหตุการณ์

6. การคืนสินค้า

6.1 รายละเอียดการส่งคืนจะระบุไว้ที่จุดชำระเงินและหรือในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อและหรือการยืนยันการส่ง

6.2 ต้องส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่ซึ่งระบุไว้ใน "พอร์ทัลคืนสินค้า" ของเรา ตามรายละเอียดที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์การจัดส่งที่มีคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น หรือในอีเมล์ยืนยันการจัดส่ง (ซึ่งจะมีลิงก์ไปยัง "พอร์ทัลคืนสินค้า")

6.3 สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพใหม่พร้อมกับแท็กที่ติดอยู่ และต้องมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดอยู่ในความเสี่ยงของท่านเอง หากท่านได้รับฉลากการส่งคืน ท่านต้องใช้ป้ายกำกับการคืนสินค้าที่ให้ไว้กับท่านผ่าน "พอร์ทัลคืนสินค้า"

6.4 การคืนเงินทั้งหมดอยู่ภายใต้การตรวจสอบและการพิสูจน์ในศูนย์คืนสินค้าของเรา

6.5 เราจะคืนเงินให้กับสินค้าที่มีการระบุรายละเอียดพอร์ทัลคืนสินค้าเท่านั้น

6.6 ท่านจะได้รับเงินคืนเท่ากับราคาขายเดิมของสินค้าที่คืนอากรและ/หรือภาษี ถ้าเหมาะสม บวกหรือลบเครดิตหรือเดบิตเพิ่มเติมตามที่ผู้ค้าปลีกรายนั้นๆ กำหนด

6.7 ท่านจะได้รับเงินคืนจากเราผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือวิธีชำระเงินแบบอื่นตามที่ท่านให้ไว้เมื่อส่งคำสั่งซื้อ การคืนเงินจะดำเนินการภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่สินค้าถึงศูนย์คืนสินค้า

6.8 สำหรับผู้ซื้อในแคนาดาเท่านั้น: eShopWorld เป็นสมาชิก CREDITS อนุญาตกับ Canada Border Services Agency (CBSA) จากการสั่งสินค้าจาก eShopWorld นี้ โดยในที่นี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ Livingston International ซึ่งเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตของ CREDITS กระทำการเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า และทำธุรกรรมกับ CBSA เพื่อการปล่อยสินค้าของข้าพเจ้า รับผิดชอบภาษีและอากร คืนสินค้าให้กับ eShopWorld และส่งคำร้องคืนสินค้าในนามข้าพเจ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ CREDITS นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า CBSA จะส่งเงินคืนค่าอากรและภาษีที่ชำระให้กับสินค้าที่คืนให้กับตัวแทนออกของ และเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะได้รับเงินคืนโดยตรงจาก eShopWorld นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังอนุญาตให้ Livingston International ส่งต่อเงินคืนใดๆ จาก CBSA ในนามข้าพเจ้า เพื่อให้ eShopWorld สามารถชำระเงินคืนได้

7. สิทธิของผู้บริโภคในการคืนสินค้าและขอเงินคืน (ลูกค้าในสหภาพยุโรปเท่านั้น)

7.1 ตามข้อ 7.2 ด้านล่าง ท่านมีสิทธิใช้ตามกฏหมาย “ระยะปลอดพันธะ” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณีโดยไม่เสียค่าปรับ เท่ากับสิบสี่ (14) วันนับจากได้รับคำสั่งซื้อ

7.2 ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกได้เฉพาะในกรณีที่เรามีพันธะหน้าที่ตามกฎหมายในการให้สิทธิดังกล่าวกับท่านในเขตอำนาจศาลของท่าน

7.3 ในการยกเลิกสัญญา ท่านเพียงแค่แจ้งให้เราทราบการตัดสินใจยกเลิก วิธีที่สะดวกที่สุดในการแจ้งยกเลิกคือกรอกแบบฟอร์มยกเลิกใน “พอร์ทัลคืนสินค้า” การเชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มยกเลิกคืนสินค้ามีอยู่ในอีเมล์แจ้งยืนยันการสั่งซื้อของท่าน และ/หรืออีเมล์์การยืนยันการจ่ายสินค้าออก ถ้าท่านใช้วิธีนี้ เราจะอีเมล์ยืนยันการได้รับแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

7.4 เราจะคืนเงินให้กับท่านทางบัตรเครดิต/เดบิต วิธีการชำระเงินแบบอื่นตามที่ท่านให้ข้อมูลไว้เมื่อส่งคำสั่งซื้อ การคืนเงินจะดำเนินการภายในสิบสี่ (14) วันทำการ นับจากศูนย์คืนสินค้าได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ขายได้

7.5 ต้องส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่ซึ่งระบุไว้ใน “พอร์ทัลคืนสินค้า” ของเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์การจัดส่งที่มีคำสั่งซื้อของท่าน และอยู่ในอีเมล์การยืนยันการจ่ายสินค้าออก เฉพาะในกรณีที่มีการให้รายละเอียดของคำสั่งที่ยกเลิกในพอร์ทัลคืนสินค้า เราจะชำระเงินคืนให้กับท่านเท่ากับราคาขายเดิมที่ชำระเป็นค่าสินค้าที่คืน อากรและ/หรือภาษี และค่าจัดส่งและค่าจัดการ ถ้ามี

7.6 สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพใหม่ อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือมีป้ายติด และตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือ

ใบแจ้งหนี้ ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงในการส่งสินค้าคืนทั้งหมด ขอแนะนำให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่มีการประกัน หรือบริการจัดส่งอื่นที่สามารถติดตามสถานะการจัดส่งหรือต้องมีการลงลายมือชื่อรับของ

7.7 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอีเมล์ถึงเราได้ที่ info@eshopworld.com หรือติดต่อเราด้วยการส่งไปรษณีย์มาที่ eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94, Ireland ถ้าท่านอีเมล์หรือเขียนจดหมายถึงเรา กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และรายละเอียดของคำสั่งซื้อเพื่อช่วยให้เราสามารถระบุคำสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ท่านแจ้งการยกเลิกคำสั่งซื้อทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ การยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านจะมีผลตั้งแต่วันที่ท่านส่งอีเมล์หรือส่งจดหมายถึงเรา ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งและจัดการในการส่งคำสั่งซื้อที่ยกเลิกกลับมาที่ eShopWorld

7.8 ในกรณีที่ท่านยกเลิกสัญญา เราจะทำดังนี้:

7.8.1 คืนเงินเท่ากับราคาที่ท่านชำระค่าสินค้า

7.8.2 คืนค่าอากรและภาษีที่ท่านชำระแล้ว

7.8.3 คืนค่าจัดส่งสินค้าให้ท่านเท่ากับที่ท่านชำระไว้ แม้ว่าตามกฎหมายแล้ว การคืนเงินสูงสุดจะเท่ากับราคาจัดส่งตามวิธีจัดส่งที่มีราคาแพงน้อยที่สุดก็ตาม

7.9 การคืนเงินจะแล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่สินค้ามาถึงศูนย์คืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ ขายได้

8. การรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบของเรา

8.1 การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าควรสื่อสารกับทีมบริการลูกค้าของผู้ค้าปลีกรายนั้นๆ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก เราจะคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่เหมาะสมและเฉพาะเมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้ค้าปลีกเท่านั้น

8.2 ผู้ค้าปลีกเป็นผู้ให้รายละเอียดและข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของสินค้าแก่เรา เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของรายละเอียดหรือข้อมูลจำเพาะดังกล่าว เราไม่รับรอง รับประกัน หรือทำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม คุณภาพ ความปลอดภัย หรือการไม่สามารถในการใช้งาน หรือการไม่สามารถในการซ่อมแซมหรือบริการให้แก่สินค้าที่ท่านซื้อ ตามกฎหมายสูงสุด เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยตรงหรือโดยนัยเกี่ยวกับความเหมาะสม คุณภาพหรือความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะตามกฎหมายสูงสุด เราจะไม่รับผิดชอบ (รวมถึงความประมาท ไม่ว่าเพราะการละเมิดสัญญา การละเมิดข้อบังคับโดยนัยตามกฎหมายต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด) เพียงค่าเสียหายทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ อันเป็นการลงโทษหรือค่าเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสินค้าที่ซื้อหรือได้รับ ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ความรับผิดชอบสูงสุดของเราต่อท่านเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีชำระเงินในรูปแบบอื่น แม้มีการกำหนดไว้เป็นอื่นในข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลเฉพาะในขอบเขตที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลจากความประมาทของคู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือพนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญานั้น

8.3 ตามกฎหมายสูงสุด เราไม่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลง การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจจะใช้กับเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย

8.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานกรณีเกิดความเสียหาย ไม่ว่าเพราะการละเมิดสัญญา (รวมถึงความประมาท) การละเมิดการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย หรือกรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความเกี่ยวข้องแม้เห็นล่วงหน้า:

8.4.1 การใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือ

8.4.2 การใช้หรือการเชื่อมั่นในเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

8.5 เราไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีสูญเสียหรือเสียหายโดยไวรัส การปฏิเสธการให้บริการ หรือวัสดุที่ก่อเกิดความเสียหายทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูล หรืออื่นๆ ของท่านเกิดความเสียหายเนื่องจากการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ผ่านการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกัน

8.6 เราไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นแต่อย่างใด เราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ของท่าน

9. เหตุสุดวิสัย

9.1 เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการล้มเหลวในการดำเนินการหรือการล่าช้าในการปฏิบัติพันธะหน้าที่ตามสัญญาอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมในข้อ 9.2

9.2 "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือวิสัยการควบคุมอันควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือกระกระทำอื่นทางอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การจลาจล การรุกราน การโจมตีก่อการร้าย หรือการขู่โจมตีก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) หรือการขู่หรือเตรียมทำสงครามเพลิงไหม้ การระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด โรคระบาด หรือวินาศภัยธรรมชาติ หรือการล้มเหลวของเครือข่ายสื่อสารสาธารณะหรือเอกชน สถานการณ์ขาดแคลนสินค้า หรือความล่าช้าอันเกิดจากผู้ค้าปลีกหรือการไม่สามารถใช้การขนส่งทางรถไฟ ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ หรือวิธีการขนส่งอื่นของบริการขนส่งสาธารณะหรือเอกชน

9.3 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพันธะหน้าที่ตามสัญญาของเรา:

9.3.1 เราจะติดต่อแจ้งท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ และ

9.3.2 พันธะหน้าที่ตามสัญญาของเราจะถูกระงับ และเวลาในการปฏิบัติพันธะหน้าที่จะขยายตามระยะเวลาของเหตุสุดวิสัยนั้น ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน เราจะกำหนดวันที่จัดส่งให้ท่านใหม่หลังจากพ้นเหตุสุดวินัยนั้น

9.3.3 ท่านสามารถยกเลิกสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยซึ่งดำเนินติดต่อกันนานกว่า 30 วัน ถ้าต้องการยกเลิกสัญญา กรุณาติดต่อเรา ถ้าท่านเลือกที่จะยกเลิก ท่านต้องส่งคืนสินค้าต่างๆ ที่ได้รับแล้ว เราเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย แล้วเราจะคืนค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระแล้วโดยรวมถึงค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

10. ค่าสินไหมทดแทน

10.1 โดยข้อตกลงนี้ ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเราและรับผิดชอบความสูญหาย ความเสียหาย ต้นทุน ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้กับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายและจำนวนเงินใดๆ ที่เราชำระให้กับผู้อื่นเพื่อระงับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกิดขึ้นหรือทำให้เราเดือดร้อน ซึ่งเกิดจากการที่ท่านทำผิดข้อบังคับในข้อตกลงนี้ หรือเกิดจากข้อเรียกร้องที่ท่านทำผิดข้อบังคับในข้อตกลงเหล่านี้

11. การละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

11.1 โดยไม่เป็นการกระทบสิทธิอื่นๆ ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ ถ้าท่านผิดข้อตกลงไม่ว่าในกรณีใดๆ เราสามารถดำเนินการตามที่เห็นว่าสมควรเพื่อจัดการปัญหาการผิดข้อตกลงนั้น รวมถึงการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ การห้ามมิให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ การบล็อกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่อยู่ไอพีของท่านไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อขอให้บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือการดำเนินคดีในชั้นศาลกับท่าน

12. การแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์

12.1 ระเบียบอียู (ข้อบังคับเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางข้อพิพาทผู้บริโภค) ปี 2015 ของสหภาพยุโรปกำหนดให้ผู้ค้าทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรป ที่ทำสัญญาขายหรือให้บริการทางออนไลน์และตลาดการค้าออนไลน์ทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นภายในสหภาพยุโรปเพื่อให้บริการ:

12.1.1 ลิงก์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังแพลตฟอร์ม ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.1.2 หากท่านต้องการติดต่อ eShopWorld โดยตรงเกี่ยวกับข้อพิพาทออนไลน์ ท่านสามารถทำได้ที่ Compliance@eshopworld.com

13. ข้อตกลงอื่นที่สำคัญ

13.1 เราสามารถโอนสิทธิและพันธะหน้าที่ตามสัญญาของเราให้กับองค์กรอื่นได้ แต่การนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านหรือพันธะหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้

13.2 สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างท่านกับเรา บุคคลอื่นไม่มีสิทธิบังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ของสัญญา

13.3 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายส่วนบุคคลเท่านั้น กรุณาอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเราอย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อตกลงสำคัญที่ใช้กับท่าน

13.4 ข้อกำหนดในแต่ละวรรคมีผลแยกกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบวินิจฉัยแล้วเห็นว่า วรรคใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ วรรคอื่นๆ ที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์

13.5 ในข้อตกลงนี้ ไม่มีความใดที่แสดงหรือกล่าวถึงหรืออนุมานหรือสามารถตีความได้ว่าให้บุคคลใดนอกเหนือจากคู่สัญญามีสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิเท่าเทียม แก้ไข หรือเรียกร้องภายใต้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ข้อตกลงและการแถลงข้อความ การรับรอง การทำสัญญา เงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมดในสัญญานี้มีเจตนาและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน ของเรา และบริษัทในเครือของเราเท่านั้น

13.6 ถ้าเราไม่ได้ยืนยันให้ท่านปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือไม่ได้บังคับใช้สิทธิของเรากับท่าน หรือล่าช้าในการกระทำดังกล่าว จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิ์ต่อท่าน และไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่เหล่านั้น

13.7 ข้อตกลงนี้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ หมายความว่าสัญญาซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เราและข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ ทั้งท่านและเราตกลงให้เสนอคดีต่อศาลไอร์แลนด์ที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไป