ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
AR | BG | CS | DA | DE | EN | ES | FR | FR-CA | GA | HE | HR | HU | ID | IT | JA | KO | LA | LT | MS | MX | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SV | TH | TR | TW | UK | ZH-HK

A. Услугите, обхванати от настоящата декларация за поверителност

В eShopWorld ние разбираме, че поверителността и сигурността са грижа за всички наши клиенти и се ангажираме да защитаваме Вашите права.

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за Вашия достъп и използването на нашите услуги, съдържание, характеристики, технологии или функции, предлагани чрез нашите сайтове и всички свързани с нас сайтове („сайтовете“), и приложенията (наричани заедно „Услугите“) (това включва всяка информация, свързана с използването на Услугите от Вас).

B. Цел на настоящата декларация

Целта на нашата декларация за поверителност е да Ви уведомим, възможно най-ясно:

1. Как ще използваме Вашата лична информация, за да решите дали искате да ни я предоставите, така че да можем да предоставим услугите, които искате; и

2. Как eShopWorld ще защити Вашата лична информация и насоките, които използваме за защита на личната информация, която ни предоставяте.

Препоръчваме Ви да прегледате, прочетете, изтеглите и запазите настоящата декларация за поверителност.

В настоящата декларация за поверителност “eShopWorld”, “наш”, “нас” или “ние” означава U.S. Direct E-Commerce Limited (която търгува като eShopWorld), аедно с всяка от компаниите от нейната група.

U.S. Direct E-Commerce Limited е компания, регистрирана в Ирландия с регистриран номер 479237 и със седалище в South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Суордс, окръг Дъблин, Ирландия.

Като поставите отметка в клетката за съгласие, Вие давате съгласието си eShopWorld да събира, обработва, съхранява, разкрива и използва по друг начин Вашата лична информация в съответствие с настоящата декларация за поверителност.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, след като сте го дали, и можете да направите това, като се свържете с нас чрез информацията, предоставена по-долу в Допълнителна информация - Как да се свържете с нас.

Когато използвате нашите Услуги чрез някой от сайтовете, ние можем да поискаме, да съхраняваме и използваме следната информация (търговецът може също да съхранява тази информация):

 • лична информация като име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, дата на раждане и (когато се изисква) идентификационен номер или друга информация за идентификация;

 • информация, която търговецът ни изпраща;

 • данни за банкова карта с цел изпълнение на поръчката;

 • информация, която да ни помогне при откриването, предотвратяването и/или отстраняването на измами или всякакви други вредни действия, като ние ще проверим предоставената от Вас лична информация (включително, но не само вашето име, адрес, данни за потребителските инструменти за финансиране и данни за платежни транзакции) при съответните субекти, обработващи плащанията, и/или при агенции за справки за кредити и измами. По време на такава проверка ще получим лична информация за вас. eShopWorld ще използва услуги за оторизация на карти и проверки за измами, за да провери дали информацията и адресът на картата Ви съответстват на информацията, която сте предоставили на eShopWorld, както и дали картата не е докладвана като загубена или открадната;

 • уеб адреса на уебсайта, от който сте ни посетили или който ще посетите (eShopWorld автоматично получава тази информация). Също така събираме информация относно страниците на нашия уебсайт, които разглеждате, IP адресите, Вашия интернет браузър и времето, когато посещавате нашите сайтове.

 • информация за това кога се свързваме с Вас и кога Вие се свързвате с нас. Ние съхраняваме запис на всяка кореспонденция по електронна поща, която ни изпращате, за да можем да проследим всички проблеми или притеснения, които сте имали с продуктите или магазините на търговеца на дребно, управлявани чрез сайтовете. (Можем да записваме, съхраняваме и използваме тази кореспонденция за бъдещо обучение или бизнес цели. Това включва, без ограничение, използване при разрешаване на спорове и/или управление на жалби);

 • демографски данни и данни за кошницата; както и

 • възможно е да поставим малки файлове с данни на Вашия компютър или устройство („бисквитки“), когато посещавате сайтовете. Тези бисквитки се изпращат обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава тази бисквитка. Бисквитките имат редица приложения, например запомняне на Вашите предпочитания и като цяло подобряване на вашето онлайн изживяване. Ако искате да научите повече за това как и защо използваме бисквитки и как можете да управлявате бисквитките, съхранявани на Вашия компютър или устройство, моля, вижте нашата политика за бисквитки.

eShopWorld записва информацията, която ни упълномощавате да събираме и използваме. Ние съхраняваме запис на всяка покупка(и), която правите от някой от магазините на нашите търговци чрез eShopWorld и уебсайтовете. Това означава, че eShopWorld и (в някои случаи) търговецът може да Ви помогне при въпроси или запитвания, които имате, и да гарантира, че информацията, която Ви изпращаме, е целесъобразна.

Възможно е също така да Ви задаваме междувременно въпроси и това ще ни дава информация, която ще се използва за подобряване на вашето преживяване при пазаруване чрез нашите уебсайтове. Не сте длъжни да отговаряте на тези въпроси, но ако го направите, можем да общуваме с Вас чрез избрано от Вас средство.

Ако искате да преразгледате информацията, която сте ни предоставили, защото смятате, че записаното в момента е неправилно и/или искате Вашата информация да бъде изтрита от нашите архиви, можете да го направите, като се свържете с нас чрез данните, предоставени по-долу в „Допълнителна информация - Как да се свържете с нас“.

В зависимост от това къде Ви се предоставят услугите, eShopWorld ще съхранява Вашата лична информация на сървъри, намиращи се в рамките на Европейския съюз (ЕС), или на сървъри, разположени на други места извън ЕС. Цялата информация, която събираме чрез Вашето използване на Услугите и/или сайтовете, или чрез кореспонденция с Вас, се използва за предоставяне, експлоатация и подобряване на Услугите, които Ви предлагаме, както и за персонализиране на нашата Услуга. Ние се ангажираме да използваме Вашата лична информация само за следното:

 • предаване на информацията за Вашата поръчка на търговеца, за да може той да достави стоките и услугите на eShopWorld;

 • използване на Вашата информация за завършване на продажбата между нас и Вас и за изпълнение на Вашата поръчка. Ние и/или търговецът на дребно можем да използваме подизпълнители (включително за подпомагане на доставката и изпълнението) за обработването и изпълнението на Вашите поръчки.

 • проверка на Вашата самоличност и начин на плащане или сметка на кредитна карта за откриване, предотвратяване и/или отстраняване на измами, тероризъм или други вредни или престъпни действия;

 • планиране и управление на бизнес дейностите на eShopWorld, включително анализ на навиците на клиентите за пазаруване и създаване на профили на клиентите;

 • изследвания и проучвания на клиенти (ако решите да вземете участие); и

 • обслужване на клиенти и решаване на спорове.

eShopWorld може да използва инструменти за проверка, за да идентифицира потенциално измамни поръчки. Тези инструменти е възможно да правят автоматизирани решения, в резултат на които поръчката Ви бъде отхвърлена. Ако смятате, че поръчката Ви е била отхвърлена по погрешка, моля, използвайте данните за контакт по-долу, за да ни изпратите съобщение и ние ще я прегледаме ръчно.

eShopWorld ще пази поверителността на Вашата информация и ще я сподели с други лица само за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност. eShopWorld внимателно подбира трети страни доставчици на услуги, чрез които в крайна сметка Ви предоставяме по-бърза, по-ефективна и по-безопасна услуга. Ние сме ангажирали тези трети страни доставчици на услуги по договор и те са длъжни да пазят поверителността и сигурността на Вашата лична информация, като я използват само за целите, за които разрешаваме.

eShopWorld може да споделя Вашата информация със следните субекти:

 • компания от групата или физическо лице, наето от eShopWorld;

 • търговеца на дребно;

 • доставчици на логистични услуги и на други услуги за изпращане и доставка;

 • подкрепа за бизнес операции;

 • услуги за обработка на плащания;

 • технологични услуги;

 • представители и изпълнители на eShopWorld; и

 • външни изследователски компании, които можем да свържем с Вас пряко (от наше име), за да бъдат получени Вашите мнения относно нашите Услуги (в този случай ние им предоставяме само информацията, от която се нуждаят, за да изпълняват функцията си).

Има и конкретни случаи, при които eShopWorld ще има задължение да предостави Вашите лични данни на трети страни (посочени по-долу) и Вие разбирате и давате съгласие eShopWorld да извършва следните действия:

 • когато към eShopWorld е отправено искане от правоприлагаща агенция или орган (или регулаторен или държавен орган), разследващ незаконни или подозрителни дейности, да предостави информация (включително, без ограничение, информацията, записана от агенции за предотвратяване на измами) относно Вашите дейности; и

 • когато eShopWorld трябва да разкрие необходимата информация на обработващи плащанията субекти, одитори, доставчици на услуги за клиенти, агенции за борба с измами, агенции за кредитни справки, доставчици на финансови продукти, асоциации на кредитни карти, търговски партньори, партньори за маркетинг и връзки с обществеността, компании в групата или за съдебни производства (с изключение на изрично посоченото, за тези трети страни има ограничения по закон или по договор да използват Вашата лична информация за други цели, различни от целите, за които такава информация е била споделена).

Също така, ако нашата търговска дейност бъде придобита от или е обединена с друга компания (записите ни от данни са част от нашата търговска дейност). В случай на такова придобиване, Вие се съгласявате компанията наследник да има достъп до Вашата лична информация, поддържана от eShopWorld, и такава компания наследник ще продължи да бъде обвързана от настоящата декларация за поверителност, освен ако и докато тя не бъде изменена.

Ние ще наблюдаваме и ще извършваме преглед на комуникациите между Вас и нас единствено с цел да гарантираме, че Вашите поръчки се управляват по подходящ начин от нашия екип за обслужване на клиенти и от търговеца на дребно и в съответствие с условията, договорени с търговеца.

Интернет не е изцяло защитена среда за комуникация и затова не можем да гарантираме сигурността на информацията, която ни изпращате (или ние Ви изпращаме) чрез интернет. Ние не носим отговорност за щети, които Вие или други лица може да претърпите в резултат на загубата на поверителност на такава информация.

Вземаме всички предпазни мерки, за да защитим Вашата информация. За тази цел цялата съхранявана от нас лична информация се съхранява на сървър в защитена среда. Технологията за криптиране Secure Socket Layer ("SSL") се използва за защита при предаването на информацията за платежни транзакции.

Достъп до лична информация получават единствено нашите служители, търговецът на дребно и нашите трети страни доставчици на услуги, които се нуждаят от информацията, за да изпълнят определена работа.

eShopWorld ще съхранява минималното количество от Вашата лична информация за срока, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, освен ако по-дълъг срок на съхранение не се изисква или разрешава от закона.

Моля, обърнете внимание, че имаме различни задължения да съхраняваме данните, които ни предоставяте, включително да гарантираме, че транзакциите могат да бъдат обработени, изпълнени или по тях да бъдат възстановени или върнати суми по подходящ начин, за да помогнем при идентифицирането на измами и да спазим приложимите закони и правила, които се отнасят за нас и за нашите доставчици на финансови услуги.

Нашите услуги не са насочени към лица на възраст под тринадесет (13) години. Искаме такива лица да не ни предоставят пряко лична информация чрез нашите Услуги на уебсайтовете.

Нашите услуги са глобални и Вашите данни могат да се съхраняват и обработват във всяка държава, в която имаме операции или в която ангажираме доставчици на услуги, като това включва държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Съединените щати (САЩ). eShopWorld се ангажира да осигури достатъчна защита на Вашата лична информация, независимо къде се намират данните, и да осигури адекватна защита на Вашата лична информация, когато такива данни се прехвърлят извън ЕИП или САЩ.

Ако използвате някоя от нашите Услуги чрез уебсайтовете, Вие се съгласявате и ни упълномощавате да обработваме данни по този начин.

За повече информация относно начина, по който можете да осъществите достъп, възражение, управление, коригиране на неточности или изтриване на личните Ви данни или ако имате въпроси или оплаквания относно начина, по който третираме личните Ви данни, или нашата декларация за поверителност, моля свържете се с нас по електронна поща на адрес Privacy@eshopworld.com или ни изпратете съобщение по пощата на адрес:

eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited
3rd Floor, The Concourse Building
100-115 Airside Business Park
Swords
County Dublin
Ireland

Имате право също така да подадете жалба до надзорен орган в държавата членка по вашето пребиваване, месторабота или предполагаемото нарушение. В Ирландия съответният надзорен орган е Службата на комисаря по защита на данните.


За граждани на Обединеното кралство
По отношение на субекта на данни в Обединеното кралство eShopWorld е определил филиала ни в Обединеното кралство за свой представител.
Пълно наименование на субекта: U.S. Direct E-Commerce U.K. Limited (търгуващ като eShopWorld)
Електронен адрес: privacy@eshopworld.com

Пощенски адрес:
Eversheds House,
70 Great Bridgewater Street,
Manchester, United Kingdom, M1 5ES


За жители на Калифорния

Жителите на Калифорния могат да упражняват правата си на поверителност, като ни се обадят на безплатен телефон 1-866-I-OPT-OUT (1-866-467-8688) и въведат служебен код 841#, за да ни оставят съобщение.

eShopWorld си запазва правото да преразглежда своята декларация за поверителност по всяко време. Ние ще Ви уведомим за такива промени, като качим преразгледаната декларация за поверителност на уебсайта на eShopWorld. От датата на влизане в сила на преразгледаната декларация за поверителност, ще се счита, че сте дали съгласието си за всички промени в нея. Ако не сте съгласни с условията на настоящата декларация за поверителност или на преразгледана декларация за поверителност, моля, не използвайте Услугите. Моля, проверявайте редовно уебсайта на eShopWorld тук за действащата версия на нашата декларация за поверителност.

eShopWorld не поема отговорност, нито гарантира, че декларацията за поверителност, политиката или известието на който и да е търговец на дребно или на друг субект, на когото е предадена Вашата лична информация в съответствие с настоящата декларация за поверителност, спазва законодателството за защита на данните и поверителността. eShopWorld не носи отговорност за каквито и да било нарушения или загуба на поверителност на Вашата лична информация или за други щети, които Вие или други лица може да претърпите вследствие на това.

Когато правите поръчка при търговец на дребно през някой от сайтовете, личните данни, които изпращате, ще бъдат споделени с или получени от търговеца. Ваша отговорност е да прочетете внимателно политиката за поверителност на търговеца и да разберете напълно практиката му за обработване на Вашата информация. Ако имате въпроси относно политиката му за поверителност, моля, свържете се директно с търговеца.