PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
AR | BG | CS | DA | DE | EN | ES | FR | FR-CA | GA | HE | HR | HU | ID | IT | JA | KO | LA | LT | MS | MX | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SV | TH | TR | TW | UK | ZH-HK

A. Služby, kterých se toto prohlášení o ochraně osobních údajů týká

Společnost eShopWorld si je vědoma, že ochrana osobních údajů a bezpečnost je pro naše zákazníky důležitá, a ctí všechna práva, která vám v této souvislosti náleží.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na váš přístup k našim službám, obsahu, vlastnostem, technologiím či funkcím a na vaše používání takových služeb, obsahu, vlastností, technologií či funkcí, jež nabízíme prostřednictvím našich webů a všech našich souvisejících webů (dále „weby“), a aplikací (společně dále pouze „služby“) (zahrnuty jsou i jakékoli informace související s vaším používáním služeb).

B. Účel tohoto prohlášení

Účelem tohoto prohlášení je sdělit vám co možná nejsrozumitelnějším způsobem:

1. jak používáme vaše osobní údaje, abyste se mohli rozhodnout, zda nám chcete své osobní údaje svěřit, abychom vám mohli poskytovat vámi požadované služby;

2. jak eShopWorld chrání vaše osobní údaje a jaké pokyny používáme při ochraně osobních údajů, které jste nám svěřili.

Doporučujeme vám si toto prohlášení o ochraně osobních údajů zobrazit, prostudovat, stáhnout a uložit.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se výrazy „eShopWorld“, „náš“, „nás“ nebo „my“ rozumí společnost U.S. Direct E-Commerce Limited (obchodující jako eShopWorld), včetně ostatních společností skupiny.

Společnost U.S. Direct E-Commerce Limited je registrována v Irsku pod registračním číslem společnosti 479237, se sídlem na adrese South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, okres Dublin, Irsko.

Zaškrtnutím políčka u souhlasu vyjadřujete souhlas s tím, že eShopWorld může shromažďovat, zpracovávat, sdělovat a jinak využívat vaše osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli poté, co nám jej poskytnete, zrušit. Můžete tak učinit tím, že nás budete kontaktovat v souladu s informacemi uvedenými níže v části Další informace – jak nás kontaktovat.

Když používáte naše služby prostřednictvím některého z našich webů, můžeme požadovat, mít v držení a využívat následující informace (tyto údaje si může ukládat též příslušný maloobchodník):

 • osobní údaje jako jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození a (kde je to třeba) číslo průkazu totožnosti nebo jiný identifikační údaj;

 • informace, které nám pošle maloobchodník;

 • údaje o bankovní kartě za účelem realizace objednávky;

 • údaje, jež nám mohou pomoci detekovat, předcházet a/nebo napravovat podvody nebo jiné škodlivé činy; budeme ověřovat osobní údaje, jež nám poskytnete (včetně mj. jména, adresy, podrobností o finančních nástrojích uživatele, podrobností o platební transakci) u příslušných zpracovatelů plateb a/nebo u agentur poskytujících úvěrové reference nebo informace k předcházení podvodům. Během takového ověřování obdržíme osobní údaje, jež umožňují vaši identifikaci. Společnost eShopWorld využívá služby autorizace karet a prověřování pro předcházení podvodům, aby ověřila, že údaje o vaší kartě a adrese odpovídají údajům, které jste společnosti eShopWorld sdělili vy, a že nebyla příslušná karta nahlášená jako ztracená nebo ukradená;

 • webová adresa webu, z něhož k nám přijdete nebo na který od nás odejdete (eShopWorld získává tyto údaje automaticky). Shromažďujeme také informace týkající se stránek našeho webu, které si prohlédnete, údaje o IP adresách, internetovém prohlížeči a časech, kdy navštívíte naše weby;

 • podrobnosti o tom, kdy vás kontaktujeme a kdy kontaktujete vy nás. Zaznamenáváme naši e-mailovou korespondenci, kterou dostaneme od vás, abychom mohli sledovat případné problémy či potíže, které můžete mít s produkty maloobchodníků nebo s obchody provozovanými prostřednictvím našich webů. (Takovou korespondenci můžeme zaznamenávat, ukládat a používat pro účely budoucího školení nebo pro obchodní účely. Patří sem mimo jiné též použití při soudních sporech a/nebo v rámci procesu řešení reklamací);

 • demografické údaje a údaje o košíku; a

 • vždy, když navštívíte weby, můžeme ve vašem počítači nebo v zařízení ukládat malé datové soubory (tzv. soubory „cookie“). Tyto soubory cookie jsou posílány zpět na web, z něhož byly uloženy, při každé následující návštěvě. Mohou být ale také poslány na jiný web, který takový soubor cookie umí rozeznat. Soubory cookie lze používat k celé řadě různých účelů, například k zapamatování vašich předvoleb a obecně ke zlepšení vašeho dojmu z našich online služeb. Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, jak a proč používáme soubory cookie a jak můžete soubory cookie uložené na počítači či zařízení spravovat, prostudujte si naše zásady používání souborů cookie.

eShopWorld zaznamenává informace, k jejichž shromažďování a používání nám dáte svolení. Udržujeme záznamy o vašich nákupech, které provedete z obchodů našich maloobchodníků prostřednictvím webů eShopWorld. To znamená, že eShopWorld a (v některých případech) maloobchodník vám mohou pomoci při řešení jakýchkoli otázek či dotazů, které můžete mít, a lze tak též zajistit, aby byly informace, které vám posíláme, relevantní.

Můžeme vám též čas od času klást otázky, jež nám umožní získat informace, které budou používány ke zlepšení vašeho dojmu při nakupování na našich webech. Na tyto otázky nemusíte odpovídat, ale pokud se k tomu rozhodnete, můžete s námi komunikovat prostřednictvím média dle svého výběru.

Pokud byste chtěli změnit jakékoli informace, které jste nám předtím poskytli, například protože údaje, jež máme uložené již neplatí, a/nebo pokud byste chtěli své údaje z našich záznamů smazat, můžete tak učinit kontaktováním našich zástupců v souladu s údaji, jež najdete níže v části Další informace – jak nás kontaktovat.

V závislosti na tom, kde jsou vám služby poskytovány, ukládá eShopWorld vaše osobní údaje na serverech nacházejících se v Evropské unii (EU) nebo na serverech v jiných lokalitách mimo EU. Všechny informace, které shromažďujeme na základě toho, jak využíváte služby a/nebo weby, případně získané z korespondence s vámi, jsou používány k poskytování, provozování a zlepšování služeb, které vám nabízíme, a k jejich personalizaci. Zavazujeme se používat vaše osobní údaje pouze k následujícím účelům:

 • předání informací o objednávce příslušnému maloobchodníkovi, aby ten mohl dodat zboží a služby společnosti eShopWorld;

 • využívání vašich údajů k provedení prodejní transakce mezi námi a vámi a k realizaci objednávky. My a/nebo příslušný maloobchodník můžeme využít subdodavatele (včetně využití pro účely asistence s dodáním a realizací objednávky) za účelem zpracování a poskytnutí objednávky vám;

 • ověření vaší totožnosti a způsobu platby nebo účtu ke kreditní kartě pro účely detekce, prevence a/nebo nápravy podvodu, terorismu nebo jiné škodlivé či trestné činnosti;

 • plánování a správa obchodních činností společnosti eShopWorld, včetně analýzy nákupních zvyklostí zákazníků a profilování zákazníků;

 • výzkum a průzkumy mezi zákazníky (pokud byste se rozhodli, se jich účastnit); a

 • služby zákazníkům a řešení sporů.

eShopWorld může používat kontrolní nástroje pro účely identifikace potenciálně podvodných objednávek. Tyto nástroje mohou využívat funkci automatického rozhodování, jež mohou vyústit v zamítnutí vaší objednávky. Pokud se domníváte, že byla vaše objednávka zamítnuta nedopatřením, kontaktujte nás s využitím níže uvedených údajů a pošlete nám zprávu. Vaši objednávku následně zkontrolujeme ručně.

eShopWorld bude vaše údaje uchovávat v utajení a bude je sdílet s jinými subjekty pouze pro účely stanovené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. eShopWorld si poskytovatele služeb, kteří jsou třetí stranou, pečlivě vybírá. Tito poskytovatelé služeb nám umožňují poskytovat vám služby rychleji, efektivněji a bezpečněji. S těmito poskytovateli služeb, kteří jsou třetí strany, máme uzavřenou smlouvu tak, že jsou povinni uchovávat vaše osobní údaje v utajení a bezpečí a smějí je používat pouze pro účely, které dovolíme my.

eShopWorld může sdílet vaše údaje s následujícími subjekty:

 • jakákoli společnost skupiny eShopWorld nebo jakákoli fyzická osoba takovou společností zaměstnaná;

 • maloobchodník;

 • poskytovatelé služeb v oblasti logistiky a dalších dodávkových a doručovacích služeb;

 • podpora obchodních operací;

 • služby zpracování plateb;

 • technologické služby;

 • zástupci a smluvní partneři společnosti eShopWorld; a

 • externí společnosti provádějící průzkumy, které vás mohou kontaktovat přímo (naším jménem) za účelem zjištění názorů na naše služby (v takovém případě jim poskytneme pouze údaje, které k realizaci takové činnosti potřebují).

Mohou nastat také konkrétní případy, kdy bude společnost eShopWorld povinna poskytnout osobní údaje třetím stranám (uvedeným níže) a vy berete na vědomí a souhlasíte, že tak může eShopWorld učinit v následujících případech:

 • pokud po společnosti eShopWorld požaduje údaje o vašich aktivitách orgán činný v trestním řízení (nebo regulační orgán či vládní orgán) vyšetřující nezákonnou nebo podezřelou činnost (včetně mj. údajů zaznamenaných agenturami pro předcházení podvodům);

 • pokud po společnosti eShopWorld požadují sdělení nezbytných údajů zpracovatelé plateb, auditoři, poskytovatelé služeb zákazníkům, agentury pro předcházení podvodům, karetní asociace, komerční partneři, marketingoví a PR partneři, společnosti skupiny nebo když se tak děje pro účely právního řízení (je však explicitně stanoveno, že tyto třetí strany nesmějí ze zákona nebo na základě smlouvy používat osobní údaje pro žádné jiné účely, než pro které jim byly poskytnuty).

Přenos je povolen také v případě, kdy naši firmu koupí jiná společnost nebo když dojde k fúzi (datové záznamy jsou součástí naší firmy). Pokud dojde k takové akvizici, souhlasíte s tím, že nástupnická společnost může mít přístup k vašim osobním údajům, které spravuje eShopWorld, a že taková nástupnická společnost bude i nadále vázána tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, pokud a dokud bude platit v tomto znění.

Komunikaci mezi vámi a námi budeme monitorovat a kontrolovat pouze pro účely zajištění řádného vyřizováni vašich objednávek naším týmem služeb pro zákazníky a maloobchodníkem a v souladu s podmínkami, které máme s maloobchodníkem sjednané.

Internet nepředstavuje zcela zabezpečené komunikační médium, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám zašlete (nebo které zašleme my vám) prostřednictvím internetu. Neneseme odpovědnost za žádné škody, které byste mohli utrpět vy nebo jiné osoby v důsledku ztráty důvěrnosti takových údajů.

Přijímáme maximální opatření k ochraně vašich údajů. Za tím účelem jsou veškeré osobní údaje, které uchováváme, uloženy na serveru v zabezpečeném prostředí. K ochraně údajů při přenosu platebních transakcí používáme šifrovací technologii Secure Socket Layer ("SSL").

K údajům, jež umožňují vaši identifikaci, mají přístup pouze naši zaměstnanci, maloobchodník a poskytovatelé služeb, kteří jsou třetí strany a kteří potřebují dané informace znát pro účely plnění konkrétních pracovních úkolů.

eShopWorld uchovává vaše údaje po nejkratší dobu, po jakou jsou vaše údaje nezbytné k plnění účelů stanovených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud delší uchovávání nevyžaduje nebo nepřipouští zákon.

Upozorňujeme, že máme celou řadu povinností, pokud jde o uchovávání údajů, které nám poskytnete, včetně mj. pro účely zajištění řádného zpracování transakcí, jejich úhrady, refundace či vrácení, pro identifikaci podvodů a pro vyhovění požadavkům zákonů a pravidel, jež platí pro nás a pro naše poskytovatele finančních služeb.

Naše služby nejsou určeny pro osoby mladší třinácti (13) let. Požadujeme, aby nám takové osoby neposkytovaly žádné osobní údaje prostřednictvím služeb na našich webech.

Naše služby jsou globální a vaše údaje mohou být uchovávány a zpracovány v jakékoli zemi, kde působíme nebo kde využíváme poskytovatele služeb. Může se jednat i o země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené státy (USA). eShopWorld usiluje o zajištění dostatečné ochrany vašich osobních údajů bez ohledu na to, kde se údaje nacházejí, a o realizaci adekvátních ochranných opatření vašich osobních údajů, pokud se přenášejí mimo EHP nebo USA.

Pokud používáte jakékoli naše služby prostřednictvím webů, vyjadřujete souhlas a zmocňujete nás k tomu, že můžeme vaše údaje takto zpracovávat.

Chcete-li se dozvědět další informace o tom, jak můžete získat přístup ke svým údajům, jak můžete vznést námitku, spravovat své údaje či v nich opravovat nepřesnosti, případně jak údaje mazat, nebo pokud máte jakékoli otázky nebo stížnosti týkající se našeho nakládání s vašimi osobními údaji nebo našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese Privacy@eshopworld.com nebo pošlete dopis na adresu:

Head of Compliance
eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited
3rd Floor, The Concourse Building
100-115 Airside Business Park
Swords
County Dublin
Irsko

Máte také právo stěžovat si u dozorového orgánu v členském státu EU dle místa pobytu, místa práce nebo místa, kde mělo dojít k údajnému porušení pravidel. V Irsku je příslušným dozorovým orgánem Kancelář komisaře pro ochranu osobních údajů (Office of the Data Protection Commissioner).


Informace pro osoby s pobytem ve Spojeném království
Pokud jde o subjekty údajů ze Spojeného království, jmenovala společnost eShopWorld jmenovaným zástupcem svou pobočku ve Spojeném království.
Celý název právního subjektu: U.S. Direct E-Commerce U.K. Limited (obchodující jako eShopWorld)
E-mailová adresa: privacy@eshopworld.com

Poštovní adresa:
Eversheds House,
70 Great Bridgewater Street,
Manchester, M1 5ES, Spojené království


Informace pro osoby s pobytem v Kalifornii

Osoby s pobytem v Kalifornii mohou vykonávat svá práva týkající se ochrany soukromí prostřednictvím telefonátu na bezplatné číslo 1-866-I-OPT-OUT (1-866-467-8688) a následným zadáním kódu služby 841#, načež nám budou moci zanechat zprávu.

eShopWorld si vyhrazuje právo své prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit. O takových změnách vás budeme informovat tak, že nahrajeme revidované prohlášení o ochraně osobních údajů na web eShopWorld. Bude se mít za to, že od data, kdy nabude účinnosti takové revidované prohlášení o ochraně osobních údajů, jste se všemi změnami v prohlášení o ochraně osobních údajů souhlasili. Pokud s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jakékoli jeho později revidované verze nesouhlasíte, nepoužívejte služby. Pravidelně kontrolujte aktuální verzi prohlášení o ochraně osobních údajů na webu eShopWorld zde.

Společnost eShopWorld nenese odpovědnost ani neručí za to, že prohlášení o ochraně osobních údajů či zásady maloobchodníka nebo jakéhokoli jiného subjektu, kterému jsou vaše osobní údaje předány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, vyhovují právním předpisům a zákonům o ochraně osobních údajů. eShopWorld nenese odpovědnost za žádné porušení ani ztrátu důvěrnosti vašich osobních údajů ani za žádné škody, které byste mohli vy nebo jiný subjekt v důsledku toho utrpět.

Při zadání objednávky maloobchodníkovi prostřednictvím webů budou osobní údaje, které poskytnete, sdíleny s maloobchodníkem nebo přijaty od maloobchodníka. Je na vaší odpovědnosti, abyste si pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů daného maloobchodníka a abyste plně porozuměli jeho postupům týkajícím se nakládání s vašimi údaji. Pokud byste měli jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů maloobchodníka, kontaktujte přímo jeho.