ENYATAAN PRIVASI
AR | BG | CS | DA | DE | EN | ES | FR | FR-CA | GA | HE | HR | HU | ID | IT | JA | KO | LA | LT | MS | MX | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SV | TH | TR | TW | UK | ZH-HK

A. Perkhidmatan yang Dirangkumi Kenyataan Privasi ini

Di eShopWorld, kami menyedari bahawa privasi dan keselamatan adalah kebimbangan semua pelanggan kami dan kami komited untuk melindungi hak anda.

Kenyataan Privasi ini terpakai untuk akses dan penggunaan perkhidmatan, kandungan, ciri, teknologi atau fungsi kami yang ditawarkan melalui laman web kami dan semua laman web kami yang berkaitan (“laman"), dan aplikasi (bersama-sama ini dipanggil "Perkhidmatan") (ini termasuk apa-apa maklumat berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan anda).

B. Tujuan Kenyataan ini

Tujuan Kenyataan Privasi kami adalah untuk memaklumkan anda, sejelas-jelas yang mungkin:

1. Bagaimana kami akan menggunakan maklumat peribadi anda supaya anda boleh memutuskan sama ada anda ingin memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, jadi kami dapat menyediakan perkhidmatan yang anda mahukan; dan

2. Bagaimana eShopWorld akan melindungi maklumat peribadi anda dan garis panduan yang kami gunakan dalam melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.

Kami mengesyorkan agar anda melihat, membaca, memuat turun dan menyimpan Kenyataan Privasi ini.

Dalam Kenyataan Privasi ini "eShopWorld", "kami punya", "kita" atau "kami" bermaksud A.S. Direct E-Commerce Limited (berdagang sebagai eShopWorld), bersama-sama dengan setiap syarikat kumpulannya.

Direct E-Commerce Limited di A.S. adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Ireland dengan nombor berdaftar syarikat 479237dan mempunyai pejabat berdaftar di South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Ireland.

Dengan menandakan kotak persetujuan tersebut, anda bersetuju dengan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pendedahan dan penggunaan maklumat peribadi anda mengikut Kenyataan Privasi ini.

Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa selepas anda memberikannya dan anda boleh melakukannya dengan menghubungi kami mengikut maklumat yang diberikan di Maklumat Lanjut - Bagaimana untuk Menghubungi Kami di bawah.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami melalui mana-mana laman, kami boleh meminta, memegang dan menggunakan maklumat berikut (peruncit juga boleh menyimpan maklumat ini):

 • maklumat peribadi seperti nama, alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel, tarikh lahir dan (jika diperlukan) nombor K.P. atau maklumat pengenalan lain;

 • maklumat yang dihantar oleh peruncit kepada kami;

 • butiran kad perbankan untuk memenuhi pesanan itu.

 • maklumat untuk membantu kami mengesan, menghalang dan/atau memulihkan semula penipuan atau tindakan berbahaya lain, kami akan mengesahkan maklumat peribadi yang anda berikan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, butiran instrumen pembiayaan pengguna dan butiran pembayaran transaksi) dengan pemproses pembayaran dan/atau rujukan kredit dan agensi penipuan yang berkaitan. Semasa pengesahan tersebut, kami akan menerima maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti adalah mengenai anda. eShopWorld akan menggunakan perkhidmatan penyaringan dan pemeriksaan penipuan kad untuk mengesahkan bahawa maklumat dan alamat kad anda sesuai dengan maklumat yang anda berikan kepada eShopWorld, dan kad tersebut belum dilaporkan sebagai hilang atau dicuri;

 • Alamat laman web yang anda baru layari atau akan layari (eShopWorld secara automatik menerima maklumat ini). Kami juga mengumpul maklumat mengenai laman untuk laman web kami yang anda lihat, alamat IP, pelayar internet anda dan masa bila anda mengakses laman web kami.

 • butir-butir semasa kami menghubungi anda dan apabila anda menghubungi kami. Kami menyimpan rekod sebarang e-mel yang anda hantar kepada kami, jadi kami boleh mengesan apa-apa masalah atau kebimbangan yang anda alami dengan mana-mana produk atau kedai peruncit yang dikendalikan melalui laman web. (Kami boleh merakam, menyimpan dan menggunakan korespondensi tersebut untuk tujuan latihan atau perniagaan yang akan datang. Ini termasuk, tanpa had, penggunaan dalam penyelesaian pertikaian dan/atau pengurusan aduan);

 • butiran demografi dan bakul; dan

 • kami boleh meletakkan fail data kecil dalam komputer atau peranti anda (“Kuki”) setiap kali anda melawat laman tersebut. Kuki ini dihantar kembali ke laman web asal semasa setiap lawatan berikutnya, atau ke laman web lain yang memperakui Kuki itu. Kuki mempunyai beberapa kegunaan, seperti mengingati pilihan anda, dan secara amnya meningkatkan pengalaman dalam talian anda. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana dan mengapa kami menggunakan Kuki dan bagaimana anda boleh mengurus Kuki yang disimpan dalam komputer atau peranti anda, sila lihat Dasar Kuki kami.

eShopWorld menyimpan rekod maklumat yang anda berikan kepada kami untuk dikumpul dan digunakan. Kami menyimpan rekod mengenai pembelian-(pembelian) yang anda buat dari mana-mana kedai peruncit kami melalui eShopWorld dan laman web. Ini bermakna eShopWorld dan (dalam sesetengah keadaan) peruncit boleh membantu anda dalam menangani apa-apa pertanyaan atau persoalan yang anda ada, dan untuk memastikan bahawa apa-apa maklumat yang kami hantar kepada anda adalah relevan.

Kami juga mungkin bertanya kepada anda dan dari semasa ke semasa, yang akan memberi kami maklumat yang akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman anda membeli-belah melalui laman web kami. Anda tidak perlu menjawab soalan-soalan ini, tetapi jika anda melakukannya, kami boleh berkomunikasi dengan anda melalui medium yang anda pilih.

Jika anda ingin menyemak semula maklumat yang telah anda berikan kepada kami kerana anda rasa rekod semasa kami adalah tidak betul, dan/atau anda ingin maklumat anda dipadamkan daripada rekod kami, anda boleh melakukannya dengan menghubungi kami mengikut maklumat yang diberikan di Maklumat Lanjut – Bagaimana untuk Menghubungi Kami di bawah.

Bergantung di mana perkhidmatan disediakan kepada anda, eShopWorld akan menyimpan maklumat peribadi anda dalam pelayan yang terletak di dalam Kesatuan Eropah (EU) atau pelayan yang terletak di lokasi lain di luar EU. Semua maklumat yang kami kumpulkan melalui penggunaan Perkhidmatan dan/atau laman web, atau melalui surat-menyurat dengan anda, digunakan untuk menyediakan, mengendali dan memperbaiki Perkhidmatan yang kami tawarkan dan untuk memperibadikan Perkhidmatan kami. Kami komited untuk menggunakan maklumat peribadi anda hanya untuk:

 • mengemukakan maklumat pesanan anda kepada peruncit supaya mereka dapat membekalkan barangan dan perkhidmatan kepada eShopWorld;

 • menggunakan maklumat anda untuk menyelesaikan penjualan antara kami dan anda dan untuk memenuhi pesanan anda. Kami dan/atau peruncit boleh menggunakan subkontraktor (termasuk untuk membantu penghantaran dan pemenuhan) untuk memproses dan mengirim pesanan anda kepada anda;

 • pengesahan identiti anda dan kaedah pembayaran anda atau akaun kad kredit untuk pengesanan, pencegahan, dan/atau pemulihan semula penipuan, keganasan atau apa-apa tindakan berbahaya atau jenayah yang lain;

 • merancang dan mengurus aktiviti perniagaan eShopWorld, termasuk analisis tabiat membeli-belah pelanggan dan profil pelanggan;

 • penyelidikan dan kaji selidik pelanggan (sekiranya anda memilih untuk mengambil bahagian); dan

 • perkhidmatan pelanggan dan penyelesaian pertikaian.

eShopWorld akan menyimpan maklumat anda secara rahsia dan hanya berkongsi dengan orang lain untuk tujuan yang dinyatakan di dalam Kenyataan Privasi ini. eShopWorld dengan teliti memilih pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membolehkan kami memberikan anda perkhidmatan yang lebih cepat, lebih cekap dan selamat. Kami telah berunding dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga ini dengan mengikat kontrak dan dikehendaki menyimpan maklumat peribadi anda secara rahsia dan selamat, hanya menggunakannya untuk tujuan yang kami membenarkan.

eShopWorld boleh berkongsi maklumat anda dengan entiti berikut:

 • apa-apa syarikat kumpulan, atau individu yang diambil bekerja oleh eShopWorld;

 • peruncit;

 • pembekal khidmat logistik dan penghantaran dan pengiriman lain;

 • sokongan operasi perniagaan;

 • perkhidmatan pemprosesan pembayaran;

 • perkhidmatan teknologi;

 • ejen dan kontraktor eShopWorld; dan

 • syarikat penyelidikan luaran yang mungkin menghubungi anda secara langsung (bagi pihak kami) untuk pendapat anda mengenai Perkhidmatan kami (di mana kami hanya akan memberi mereka maklumat yang mereka perlukan untuk melaksanakan fungsi mereka).

Terdapat juga contoh khusus di mana eShopWorld diwajibkan memberikan butiran peribadi anda kepada pihak ketiga (dinyatakan di bawah) dan anda mengakui dan bersetuju dengan eShopWorld melakukan tindakan berikut:

 • di mana eShopWorld diminta oleh agensi atau pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang (atau pihak berkuasa pengawalselia atau pihak berkuasa kerajaan) menyiasat aktiviti yang menyalahi undang-undang atau mencurigakan untuk memberikan maklumat (termasuk tanpa had maklumat yang dicatatkan oleh agensi pencegahan penipuan) mengenai aktiviti anda; dan

 • di mana eShopWorld dikehendaki mendedahkan maklumat yang diperlukan kepada pemproses pembayaran, juruaudit, penyedia perkhidmatan pelanggan, agensi penipuan, agensi rujukan kredit, penyedia produk kewangan, persatuan kad kredit, rakan niaga komersial, rakan niaga pemasaran dan perhubungan awam, syarikat kumpulan atau untuk prosiding undang-undang (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas, pihak ketiga ini adalah dihadkan oleh undang-undang atau oleh kontrak daripada menggunakan maklumat peribadi anda untuk apa-apa tujuan selain tujuan yang mana ia dikongsi).

Juga, jika perniagaan kami diperolehi, atau digabungkan dengan syarikat lain (rekod data kami merupakan sebahagian daripada perniagaan kami). Sekiranya pengambilalihan itu berlaku, anda bersetuju dengan syarikat pengganti untuk mendapat akses kepada maklumat peribadi anda yang dikendalikan oleh eShopWorld, dan syarikat pengganti tersebut akan terus terikat oleh Pernyataan Privasi ini kecuali dan sehingga dipinda.

Kami akan memantau dan mengkaji komunikasi antara kami dan anda semata-mata untuk tujuan memastikan pesanan anda diuruskan dengan sewajarnya oleh pasukan perkhidmatan pelanggan kami dan peruncit, dan mengikut terma dan syarat yang kami ada dengan peruncit.

Internet bukan medium yang selamat sepenuhnya untuk komunikasi dan, dengan itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat yang anda hantar kepada kami (atau kami kirimkan kepada anda) melalui internet. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang mungkin anda alami, atau yang lain akibat kehilangan kerahsiaan maklumat tersebut.

Kami mengambil segala langkah berjaga-jaga untuk melindungi maklumat anda. Untuk tujuan ini semua maklumat peribadi yang disimpan oleh kami disimpan dalam pelayan di persekitaran yang selamat. Teknologi penyulitan Lapisan Soket Selamat ("SSL") digunakan untuk perlindungan maklumat yang dihantar untuk transaksi pembayaran.

Hanya kakitangan kami, peruncit dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami yang memerlukan maklumat untuk melaksanakan tugas tertentu diberikan akses kepada maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi.

eShopWorld akan mengekalkan jumlah minimum maklumat peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Kenyataan Privasi ini kecuali tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

Sila ambil perhatian bahawa kami mempunyai pelbagai tanggungjawab untuk mengekalkan Data yang Anda sediakan kepada kami, termasuk untuk memastikan bahawa urus niaga boleh diproses dengan sewajarnya, diselesaikan, dikembalikan atau dibebankan semula, untuk membantu mengenalpasti penipuan dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang dikenakan kepada kami dan kepada penyedia perkhidmatan kewangan kami.

Perkhidmatan kami tidak diarahkan kepada orang yang berumur di bawah tiga belas (13). Kami meminta agar individu tersebut tidak memberikan maklumat peribadi kepada kami secara langsung melalui Perkhidmatan kami di laman web.

Perkhidmatan kami adalah global, dan data anda boleh disimpan dan diproses di mana-mana negara di mana kami mempunyai operasi atau di mana kami melibatkan pembekal perkhidmatan, ini termasuk mana-mana negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) atau Amerika Syarikat (AS). eShopWorld komited kepada perlindungan maklumat peribadi anda yang mencukupi tanpa mengira di mana data berada dan menyediakan perlindungan yang mencukupi untuk maklumat peribadi anda di mana data tersebut dipindahkan di luar EEA atau AS.

Jika anda menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami melalui laman web, anda bersetuju dan membenarkan kami memproses data dengan cara ini.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bagaimana anda boleh mengakses, mengurus, membetulkan apa-apa ketidaktepatan atau memadam apa-apa data peribadi anda atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai layanan kami terhadap data peribadi anda atau Kenyataan Privasi kami, sila hubungi kami melalui e-mel kami di Privacy@eshopworld.com atau hantar surat pos ke:

Head of Compliance
eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited
3rd Floor, The Concourse Building
100-115 Airside Business Park
Swords
County Dublin
Ireland

Anda juga berhak membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan di Negara Anggota tempat tinggal, tempat kerja anda atau kadar pelanggaran yang didakwa. Di Ireland, pihak berkuasa penyeliaan yang berkaitan adalah Pejabat Pesuruhjaya Perlindungan Data (Office of the Data Protection Commissioner).

eShopWorld berhak untuk menyemak Penyata Privasinya pada bila-bila masa. Kami akan memaklumkan anda mengenai perubahan tersebut dengan memuat naik Kenyataan Privasi yang disemak semula di laman web eShopWorld. Mulai daripada tarikh kuat kuasa Kenyataan Privasi yang disemak semula, anda akan dianggap sebagai telah bersetuju dengan semua perubahan dalam Kenyataan Privasi tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan terma Kenyataan Privasi ini atau mana-mana Kenyataan Privasi yang disemak, sila jangan gunakan Perkhidmatan tersebut. Sila semak laman web eShopWorld di sini secara tetap untuk versi terkini Kenyataan Privasi kami.

eShopWorld tidak menerima liabiliti untuk, juga tidak menjamin atau menjamin bahawa kenyataan privasi, dasar atau notis apa-apa peruncit, atau apa-apa entiti lain, bahawa maklumat peribadi anda diluluskan mengikut Kenyataan Privasi ini, mematuhi perundangan dan privasi perlindungan data undang-undang. eShopWorld tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa pelanggaran atau kehilangan kerahsiaan maklumat peribadi anda atau apa-apa ganti rugi lain atau apa-apa yang lain yang mungkin anda alami.

Apabila membuat pesanan dengan peruncit melalui mana-mana laman, butiran peribadi yang anda serahkan akan, dikongsi, atau diterima daripada, peruncit. Anda bertanggungjawab untuk membaca dasar privasi peruncit dengan teliti dan memahami sepenuhnya amalan mereka mengenai layanan terhadap maklumat anda. Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan mengenai dasar privasi mereka, sila hubungi peruncit tersebut secara langsung.