PRIVACYVERKLARING
AR | BG | CS | DA | DE | EN | ES | FR | FR-CA | GA | HE | HR | HU | ID | IT | JA | KO | LA | LT | MS | MX | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SV | TH | TR | TW | UK | ZH-HK

A. De diensten die deze Privacyverklaring dekt

Bij eShopWorld erkennen we dat privacy en veiligheid een zorg voor onze klanten is en we zijn toegewijd uw rechten te waarborgen.

Deze Privacyverklaring betreft uw toegang tot en gebruik van onze diensten, inhoud, kenmerken, technologieën of functies aangeboden door onze sites en al onze gerelateerde sites (de “sites”), en applicaties (samen worden deze de “Diensten” genoemd) (dit bevat alle informatie betreffende uw gebruik van de Diensten).

B. Het doel van deze verklaring

Het doel van onze Privacyverklaring is om u zo duidelijk mogelijk te vertellen:

1. Hoe we uw persoonlijke informatie zullen gebruiken, zodat u kan beslissen of u uw persoonlijke informatie al dan niet aan ons wil geven, zodat we de diensten kunnen leveren die u wilt; en

2. Hoe eShopWorld uw persoonlijke informatie zal beschermen, en de richtlijnen die we gebruiken bij het beschermen van de persoonlijke informatie die u ons geeft.

We raden aan dat u deze Privacyverklaring bekijkt, leest, download en bewaart.

In deze Privacyverklaring “eShopWorld”, “ons”, “onze” of “wij” duidt op U.S. Direct E-Commerce Limited (handelend als eShopWorld), samen met elk van zijn groep bedrijven.

U.S. Direct E-Commerce Limited is een bedrijf geïntegreerd in Ierland met geregistreerd ondernemingsnummer 479237 en met haar geregistreerd kantoor in South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Ierland.

Door het toestemmingsvakje aan te vinken, stem je ermee in dat eShopWorld uw persoonlijke informatie overeenkomstig deze Privacyverklaring verzamelt, verwerkt, opslaat, vrijgeeft en anderszins gebruikt.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken nadat u het gegeven hebt en dit kan u doen door ons te contacteren overeenkomstig met de informatie gegeven in Meer informatie – Hoe ons te contacteren hieronder.

Wanneer u onze Dienster door een van de sites gebruikt, kunnen we de volgende informatie vragen, houden en gebruiken (de verkoper mag deze informatie ook opslaan):

 • persoonlijke informatie zoals naam, post adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en (waar nodig) identiteitsnummer of andere identificatie informatie;

 • informatie die de verkoper ons stuurt;

 • bankkaartgegevens zodat de bestelling uitgevoerd kan worden.

 • informatie om ons te helpen bij het detecteren, voorkomen en/of herstellen van fraude of andere schadelijke acties, wij verifiëren de persoonlijke informatie die u opgeeft (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, gegevens van de financieringsinstrumenten van de gebruikers en gegevens van de betalingstransacties) met de bevoegde betalingsverwerkers en/of kredietreferentie- en fraudebureaus. Tijdens deze verificatie zullen we persoonlijk identificeerbare informatie over u ontvangen. eShopWorld zal gebruik maken van kaartautorisatie en diensten voor fraudeonderzoek om na te gaan of de gegevens en het adres van uw kaar overeenkomen met de informatie die u aan eShopWorld hebt verstrekt, en dat de kaart niet als verloren of gestolen is gemeld;

 • het webadres van de site waar u vandaan kwam of waar u naartoe gaat (eShopWorld ontvangt deze informatie automatisch). We verzamelen ook informatie omtrent de pagina’s die u bekijkt op onze website, IP-adressen, uw internet browser en de tijden waarop u onze site bezoekt.

 • gegevens van wanneer wij u contacteren of wanneer u ons contacteert. Wij registreren alle e-mail correspondentie die u ons stuurt zodat we alle problemen of zorgen die u met producten van de verkopers of winkels beheerd door deze site kunnen volgen. (Het is mogelijk dat wij die correspondentie registreren, opslaan en gebruiken voor toekomstige training of zakelijke doeleinden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebruik in geschillenbeslechting en/of klachtenmanagement);

 • demografische gegevens en winkelmand gegevens; en

 • het is mogelijk dat we kleine gegevensbestanden op uw computer of toestel (“Cookies”) installeren wanneer u de sites bezoekt. Deze Cookies worden teruggestuurd naar de originele website bij elk volgend bezoek, of naar andere websites die de Cookie herkennen. Cookies hebben een aantal doeleinden, zoals uw voorkeuren onthouden en uw online ervaring in het algemeen te verbeteren. Indien u meer te weten wil komen over hoe en waarom wij Cookies gebruiken en hoe u Cookies kunt beheren die op uw computer of toestel geïnstalleerd zijn, bekijk dan ons Cookiebeleid.

eShopWorld registreert informatie waarvoor u ons de autorisatie geeft om te verzamelen en gebruiken. We registreren alle aankopen die u doet van elk van onze verkopers winkels door eShopWorld en de sites. Dit betekent dat eShopWorld en (in sommige gevallen) de verkoper u kan helpen door al uw vragen of twijfels te behandelen, en te verzekeren dat alle informatie die we u zenden relevant is.

We kunnen u ook af en toe vragen stellen, die ons informatie geven die gebruikt zal worden om uw shopervaring via onze sites te verbeteren. U hoeft deze vragen niet te beantwoorden, maar als u dat wel doet, kunnen we met u communiceren via een medium naar keuze.

Indien u de informatie die u ons gegeven hebt wilt reviseren omdat u het gevoel heeft dat wat we momenteel geregistreerd hebben foutief is, en/of u zou willen dat uw informatie van onze registers verwijderd wordt, dan kan u dit doen door ons te contacteren conform de informatie in Meer informatie – Hoe ons te contacteren hieronder.

Afhankelijk van waar onze diensten aan u verleend worden, zal eShopWorld uw persoonlijke informatie opslaan op servers binnen de Europese Unie (EU) of op servers gevestigd in andere plaatsen buiten de EU. Alle informatie die we verzamelen via uw gebruik van de Diensten en/of de sites, of door correspondentie met u, is gebruikt om de Diensten die we u aanbieden te verlenen, beheren en verbeteren en om onze Diensten te personaliseren. We zijn toegewijd uw persoonlijke informatie enkel te gebruiken om:

 • uw bestellingsinformatie door te geven aan de verkoper zodat zij de goederen en diensten aan eShopWorld kan leveren;

 • uw informatie te gebruiken om de verkoop tussen ons en u af te ronden en uw bestelling te voltooien. Wij en/of de verkoper mogen onderaannemers gebruiken (om onder andere te helpen met levering en voltooiing) om uw bestellingen te verwerken en aan u te leveren;

 • uw identiteit en betalingsmethode of kredietkaartaccount te verifiëren voor het detecteren, voorkomen en/of herstellen van fraude, terrorisme of andere schadelijke of criminele acties;

 • eShopWorlds bedrijfsactiviteiten te plannen en beheren, onder andere de analyse van de shopgewoonten van klanten en klantprofilering;

 • onderzoek en klantenenquêtes (indien u ervoor kiest om deel te nemen); en

 • klantendienst en geschillenbeslechting.

eShopWorld zal uw informatie vertrouwelijk houden en enkel delen met anderen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring uiteengezet worden. eShopWorld selecteert derde partij dienstverleners zorgvuldig, wat ons uiteindelijk toestaat u een snellere, meer efficiënte en veiligere Dienst te leveren. We hebben deze derde partij dienstverleners op grond van een contract in dienst genomen en zij zijn verplicht uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en veilig te houden, en het enkel te gebruiken voor de doeleinden die wij toestaan.

eShopWorld kan uw informatie met de volgende instanties delen:

 • een groepsmaatschappij van, of een persoon die in dienst is van eShopWorld;

 • de verkoper;

 • logistiek en andere dienstverleners in verband met verzending en levering.

 • bedrijfsactiviteiten bijstand;

 • dienst betalingsverwerking;

 • dienst technologie;

 • agenten en aannemer van eShopWorld; en

 • externe onderzoeksbedrijven die u mogelijks rechtstreeks contacteren (in onze naam) voor uw meningen over onze Diensten (in dat geval geven we hen alleen de informatie die ze nodig hebben om hun functie uit te oefenen).

Er zijn ook specifieke gevallen waarin eShopWorld verplicht zal zijn om uw persoonlijke gegevens te delen met derde partijen (hieronder uiteengezet) en u erkent en stemt ermee in dat eShopWorld de volgende acties onderneemt:

 • wanneer eShopWorld door een wetshandhavingsinstantie of -autoriteit (of een regelgevende instantie of overheidsinstantie) die illegale of verdachte activiteiten onderzoekt, wordt verzocht informatie over uw activiteiten te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de door fraudepreventie-instanties geregistreerde informatie; en

 • wanneer eShopWorld verplicht is om de noodzakelijke informatie bekend te maken aan betalingsverwerkers, auditors, klantenserviceproviders, fraudebureaus, kredietreferentiebureaus, aanbieders van financiële producten, kredietkaartmaatschappijen, commerciële partners, marketing- en public-relationspartners, groepsmaatschappijen of voor gerechtelijke procedures (tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn deze derde partijen wettelijk of contractueel beperkt in het gebruik van uw persoonlijke informatie voor een ander doel dan het doel waarvoor deze werd gedeeld).

En, als ons bedrijf wordt opgekocht door, of gefuseerd wordt met een ander bedrijf (onze gegevensregisters maken deel uit van ons bedrijf). Als zo’n opkoop gebeurt, stemt u ermee in dat de opvolger toegang heeft tot uw persoonlijke informatie beheert door eShopWorld, en zo’n opvolger zou nog gebonden worden door deze Privacyverklaring behalve als en tot het gewijzigd wordt.

Wij zullen de communicatie tussen u en ons uitsluitend controleren en beoordelen om er zeker van te zijn dat uw bestellingen op de juiste wijze worden beheerd door ons klantenserviceteam en de verkoper, en in overeenstemming met de voorwaarden die we met de verkoper hebben.

Het internet is geen volledig beveiligd communicatiemedium en daarom kunnen wij de veiligheid van de informatie die u ons (of wij u) via het internet toestuurt niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die u of anderen zouden kunnen lijden als gevolg van het verlies van vertrouwelijkheid van dergelijke informatie.

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Hiertoe worden alle door ons opgeslagen persoonlijke gegevens op een server in een beveiligde omgeving bewaard. Encryptietechnologie met Secure Socket Layer ("SSL") wordt gebruikt voor de bescherming van informatie onderweg voor betalingstransacties.

Alleen onze werknemers, de verkoper en onze derde partij dienstverleners die de informatie nodig hebben om een specifieke opdracht uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie.

eShopWorld zal de minimale hoeveelheid van uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of wettelijk toegestaan is.

Houd er rekening mee dat wij een aantal verplichtingen hebben om de Gegevens die u aan ons verstrekt te bewaren, waaronder de verplichting om ervoor te zorgen dat transacties op de juiste wijze kunnen worden verwerkt, afgerond, terugbetaald of teruggevorderd, om fraude te helpen detecteren en om te voldoen aan wetten en regels die op ons en onze financiële dienstverleners van toepassing zijn.

Onze Diensten zijn niet gericht op personen onder de dertien (13) jaar. Wij verzoeken deze personen ons niet rechtstreeks te voorzien van persoonlijke informatie via onze Diensten op de sites.

Onze Diensten zijn wereldwijd en uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij actief zijn of waar wij dienstverleners in dienst nemen, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of de Verenigde Staten (VS). eShopWorld zet zich in voor een voldoende bescherming van uw persoonlijke informatie, ongeacht waar de gegevens zich bevinden, en voor een adequate bescherming van uw persoonlijke informatie wanneer dergelijke gegevens worden doorgegeven buiten de EER of de VS.

Als u gebruik maakt van een van onze Diensten via de sites, stemt u ermee in en machtigt u ons om gegevens op deze manier te verwerken.

Voor meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze kunt beheren, corrigeren of verwijderen, of als u vragen of klachten hebt over onze behandeling van uw persoonlijke gegevens of onze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op Privacy@eshopworld.com of per post naar:

Head of Compliance
eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited
3rd Floor, The Concourse Building
100-115 Airside Business Park
Swords
County Dublin
Ireland

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of waar u werkt, of de plaats van de vermeende inbreuk. In Ierland is het Bureau van de commissaris voor gegevensbescherming de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

eShopWorld behoudt zich het recht voor om haar Privacyverklaring te allen tijde te herzien. Wij zullen u van dergelijke veranderingen op de hoogte stellen door de herziene Privacyverklaring op de eShopWorld website te uploaden. Met ingang van de datum waarop de herziene Privacyverklaring van kracht gaat, wordt u geacht in te stemmen met alle wijzigingen in de Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacyverklaring of een herziene Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Diensten. Kijk hier regelmatig op de eShopWorld website voor de actuele versie van onze Privacyverklaring.

eShopWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, noch garandeert of waarborgt het dat de Privacyverklaring, het beleid of de mededeling van een verkoper, of enige andere entiteit, waaraan uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven in overeenstemming met deze Privacyverklaring, voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wetten. eShopWorld is niet verantwoordelijk voor inbreuk op of verlies van vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens of enige andere schade die u of anderen als gevolg daaraan kunnen lijden.

Bij het plaatsen van een bestelling bij een verkoper via een van de sites, worden de persoonlijke gegevens die u indient gedeeld met, of ontvangen van, de verkoper. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacy beleid van de verkoper zorgvuldig te lezen en hun praktijk met betrekking tot de behandeling van uw informatie volledig te begrijpen. Mocht u vragen hebben over hun privacy beleid, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper.