PERSONVERNERKLÆRING
AR | BG | CS | DA | DE | EN | ES | FR | FR-CA | GA | HE | HR | HU | ID | IT | JA | KO | LA | LT | MS | MX | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SV | TH | TR | TW | UK | ZH-HK

A. Tjenestene denne Personvernerklæringen dekker

På eShopWorld, anerkjenner vi at alle våre kunder er opptatte av privatliv og sikkerhet, og vi er dedikerte til å sikre dine rettigheter.

Denne personvernerklæringen angår din tilgang til og bruk av våre tjenester, innhold, funksjonaliteter, teknologier eller andre funksjoner som tilbys på våre nettsteder og alle relaterte nettsteder («nettstedene»), og applikasjoner (tilsammen er disse kalt «Tjenestene») (dette inkluderer all informasjon som er relatert til din bruk av Tjenestene).

B. Formålet med denne Erklæringen

Hensikten med Personvernerklæringen vår er å formidle så klart som mulig:

1. Hvordan vi vil bruke din personlige informasjon slik at du kan bestemme hvorvidt du vil gi din personlige informasjon til oss, så vi kan tilby de tjenester du vil ha; og

2. Hvordan eShopWorld vil beskytte personopplysningene dine, og retningslinjene vi bruker for å sikre dine personopplysninger.

Vi anbefaler at du ser på, leser, laster ned og lagrer denne Personvernerklæringen.

I denne Personvernerklæringen betyr "eShopWorld", "vår", "oss" eller "vi": U.S. Direct E-Commerce Limited, (opptrer som eShopWorld), sammen med hvert av sine gruppeselskaper.

U.S. Direct E-Commerce Limited er et selskap som er innlemmet i Irland med registrert selskapsnummer 479237 og har sitt registrerte kontor på South Block, Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, Dublin fylke, Irland.

Ved å krysse av samtykkeboksen, samtykker du i at eShopWorld samler inn, behandler, lagrer, benytter og bruker på andre måter din personlige informasjon i henhold til denne Personvernerklæringen.

Du kan trekke tilbkae dette samtykket når som helst etter at du har gitt det, og du kan gjøre det ved å kontakte oss i samsvar med informasjonen som finnes under, Ytterligere Informasjon - Hvordan Kontakte Oss, nedenfor.

Når du bruker våre Tjenester via noen av nettstedene, kan vi be om, oppbevare og bruke følgende opplysninger (forhandleren kan også lagre denne informasjonen):

 • personlig informasjon som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og (om nødvendig) I.D. nummer eller annen identifikasjonsinformasjon;

 • informasjon som forhandleren sender til oss;

 • Bankkortdetaljer for å oppfylle bestillingen;

 • informasjon som hjelper oss med å oppdage, forebygge og/eller rette opp i svindel eller andre skadelige handlinger: vi bekrefter de personlige opplysningene du oppgir (inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse, detaljer om brukerens finansieringsinstrumenter, betalingsopplysninger og transaksjoner) med relevante betalingsprosessorer og/eller kredittreferanse- og agenturer som forebygger svindel. Under slik verifisering mottar vi personlig identifiserbar informasjon om deg. eShopWorld vil bruke kortautorisasjon og svindelskjermingstjenester for å verifisere at kortinformasjonen din og adressen samsvarer med informasjonen du har levert til eShopWorld, og at kortet ikke er rapportert som tapt eller stjålet;

 • Nettadressen til nettstedet du kom fra eller skal til (eShopWorld mottar automatisk denne informasjonen). Vi samler også informasjon om de sidene på nettstedet vårt du ser på, IP-adresser, nettleseren din og tidspunktene hvor du får tilgang til nettstedene våre.

 • detaljer om når vi kontakter deg og når du kontakter oss. Vi oppbevarer eventuelle e-postkorrespondanser du sender oss, slik at vi kan følge eventuelle problemer eller bekymringer du har hatt med noen av forhandlerens produkter eller butikker som drives via nettstedene. (Vi kan registrere, lagre og bruke denne korrespondansen for fremtidig opplæring eller forretningsformål. Dette inkluderer, uten begrensning, bruk i tvisteløsning og/eller klagebehandling);

 • demografisk detaljer og handlekurv detaljer; og

 • vi kan plassere små datafiler på datamaskinen eller enheten din ("Cookies") når du besøker nettstedene. Disse informasjonskapslene sendes tilbake til opprinnelsesnettsiden på hvert påfølgende besøk, eller til et annet nettsted som gjenkjenner denne informasjonskapselen. Informasjonskapsler har en rekke bruksområder, for eksempel det å huske dine preferanser, og generelt forbedre din opplevelse på nett. Om du vil vite mer om hvordan og hvorfor vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan administrere informasjonskapsler lagret på datamaskinen eller enheten din, kan du se vår Cookie Policy.

eShopWorld lagrer informasjonen du gir oss tillatelse til å samle inn og bruke. Vi registrerer og lagrer eventuelle kjøp du foretar fra noen av våre forhandleres butikker gjennom eShopWorld og på nettstedene. Dette betyr at eShopWorld, og (i noen tilfeller) forhandleren, kan hjelpe deg med å håndtere eventuelle spørsmål eller forespørsler du måtte ha, og for å sikre at informasjon som vi sender deg, er relevant.

Vi kan også stille deg spørsmål fra tid til annen, som gir oss informasjon som vil bli brukt til å forbedre din erfaring med å handle gjennom våre nettsteder. Du trenger ikke å svare på disse spørsmålene, men om du gjør det, kan vi kommunisere med deg via en kanal du velger.

Om du vil revidere informasjonen du har oppgitt til oss fordi du føler at det vi har lagret for tiden er feil, og/eller du vil at informasjonen din skal slettes fra våre systemer, kan du gjøre det ved å kontakte oss i samsvar med med informasjonen oppgitt under Ytterligere Informasjon - Hvordan Kontakte Oss nedenfor.

Avhengig av hvor tjenestene blir levert til deg, vil eShopWorld lagre dine personlige opplysninger på servere som ligger i EU eller servere som ligger andre steder utenfor EU. All informasjon som vi samler inn via din bruk av Tjenestene og/eller nettstedene, eller gjennom korrespondanse med deg, brukes til å tilby, drive og forbedre tjenestene vi tilbyr deg, og til å personliggjøre og tilpasse Tjenesten vår. Vi er forpliktet til å bruke din personlige informasjon kun for:

 • formidle bestillingsinformasjonen din til forhandleren, slik at de kan levere varene og tjenestene til eShopWorld;

 • bruke informasjonen din til å fullføre salget mellom oss og deg, og for å oppfylle bestillingen din. Vi, og/eller forhandleren, kan bruke underleverandører (inkludert i å bistå med leveranse og fullføring) for å behandle og levere bestillinger til deg;

 • verifisering av din identitet og betalingsmetode eller kredittkortkonto for påvisning, forebygging og/eller remediering av bedrageri, terrorisme eller andre skadelige eller kriminelle handlinger;

 • planlegging og styring av eShopWorlds forretningsaktiviteter, inkludert analyse av kunders handlevaner og kundeprofilering;

 • forskning og kundeundersøkelser (om du velger å delta); og

 • kundeservice og tvisteløsning.

eShopWorld vil holde informasjonen din konfidensiell og dele den med andre kun for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. eShopWorld velger tredjeparts tjenesteleverandører nøye, og som tillater oss å gi deg en raskere, mer effektiv og sikrere tjeneste. Vi har engasjert disse tredjepartsleverandørene under kontrakt og er pålagt å holde dine personlige opplysninger konfidensielle og sikre, og kun bruke det til de formål som vi tillater.

eShopWorld kan dele informasjonen din med følgende entiteter:

 • ethvert konsernselskap eller enhver eShopWorld-ansatt

 • forhandleren;

 • logistikk og andre leveringstilbydere;

 • forretningsstøtte;

 • betalingstjenester;

 • teknologitjenester;

 • agenter og samarbeidspartnere av eShopWorld; og

 • eksterne forskningsfirmaer som kan kontakte deg direkte (på våre vegne) om dine meninger om våre Tjenester (i så fall gir vi dem kun den informasjonen de trenger for å utføre deres funksjoner).

Det er også spesielle tilfeller der eShopWorld vil være forpliktet til å gi dine personlige opplysninger til tredjeparter (angitt nedenfor) og du anerkjenner og samtykker til at eShopWorld gjør følgende handlinger:

 • der eShopWorld blir bedt om av en politimyndighet eller myndighet (eller en regulerende myndighet eller statlig myndighet), å undersøke ulovlige eller mistenkelige aktiviteter, for å oppgi opplysninger (inkludert, uten begrensning, informasjonen som er registrert av svindelforebyggende organer) om dine aktiviteter; og

 • der eShopWorld er nødt til å utlevere nødvendig informasjon til betalingsprosessorer, revisorer, kundeserviceleverandører, svindelforebyggingsagenturer, kredittreferansebyråer, finansielle produktleverandører, kredittkortforeninger, kommersielle partnere, markedsførings- og PR-partnere, konsernselskaper eller til rettssaker (med mindre det er uttrykkelig angitt, er disse tredjepartene begrenset av lov eller ved kontrakt fra å bruke dine personlige opplysninger til noe annet enn det formålet de ble delt for).

Også, om vår virksomhet er ervervet av eller fusjonert med et annet selskap (våre dataposter er en del av vår virksomhet). Hvis et slikt oppkjøp oppstår, samtykker du i at dette firmaet har tilgang til dine personlige opplysninger opprettholdt av eShopWorld, og et slik etterfølgende selskap vil fortsatt være bundet av denne personvernerklæringen med mindre, og frem til den endres.

Vi skal overvåke og gjennomgå kommunikasjon mellom deg og oss utelukkende for å sikre at bestillingene dine håndteres på riktig måte av vårt kundeserviceteam og forhandler, og i samsvar med de vilkårene vi har med forhandleren.

Internett er ikke et helt sikkert medium for kommunikasjon, og derfor kan vi ikke garantere sikkerheten til all informasjon du sender til oss (eller vi sender til deg) via internett. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader som du eller andre kan lide som følge av tap av konfidensialitet av slik informasjon.

Vi tar alle forholdsregler for å beskytte dine opplysninger. I den forbindelse holdes all personlig informasjon lagret av oss på en server i et sikkert miljø. Secure Socket Layer ("SSL") krypteringsteknologi brukes til beskyttelse av informasjon i transitt for betalingstransaksjoner.

Bare våre ansatte, forhandleren og våre tredjepartsleverandører som trenger informasjonen til å utføre en bestemt jobb, får tilgang til personlig identifiserbar informasjon.

eShopWorld vil beholde minimumsmengden av dine personlige opplysninger i den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formål som er beskrevet i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er nødvendig eller lovlig.

Vær oppmerksom på at vi har en rekke forpliktelser til å beholde dataene du oppgir til oss, for å sikre at transaksjoner kan behandles, avregnes, refunderes eller tilbakebetales for å hjelpe med å identifisere svindel og overholde lover og regler som gjelder oss og til våre finansielle tjenesteleverandører.

Våre tjenester er ikke rettet til personer under tretten år (13). Vi ber om at slike personer ikke direkte gir oss personlig informasjon gjennom våre Tjenester på nettstedene.

Våre Tjenester er globale, og dataene dine kan lagres og behandles i ethvert land der vi har operasjoner eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, dette inkluderer alle land utenfor EØS eller USA. eShopWorld er forpliktet til tilstrekkelig beskyttelse av dine personlige opplysninger uavhengig av hvor dataene ligger, og å gi tilstrekkelig beskyttelse for din personlige informasjon der slike data overføres utenfor EØS eller USA.

Om du bruker noen av våre Tjenester gjennom nettstedene, samtykker du i og tillater oss å behandle data på denne måten.

Om du vil ha mer informasjon om hvordan du kan få tilgang til, administrere, rette feil eller slette noen av dine personlige data, eller hvis du har spørsmål eller klager angående behandlingen av dine personlige opplysninger eller vår Personvernerklæring, vennligst kontakt oss via e-post på Privacy@eshopworld.com eller post til:

Head of Compliance
eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited
3rd Floor, The Concourse Building
100-115 Airside Business Park
Swords
County Dublin
Ireland

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet i den Medlemsstat der du er bosatt, arbeidssted eller sted for den påståtte overtredelsen. I Irland er den relevante tilsynsmyndigheten Byrået for Databeskyttelseskommissæren.

eShopWorld forbeholder seg retten til å revidere sin Personvernerklæring når som helst. Vi vil varsle deg om slike endringer ved å laste opp den reviderte Personvernerklæringen på nettstedet eShopWorld. Fra den effektive datoen for den reviderte personvernerklæringen, vil du bli vurdert å ha samtykket til alle endringer i Personvernerklæringen. Hvis du ikke er enig i vilkårene i denne Personvernerklæringen eller en revidert Personvernerklæring, vennligst ikke bruk tjenestene. Vennligst sjekk eShopWorld-nettstedet her regelmessig for den gjeldende versjonen av vår Personvernerklæring.

eShopWorld påtar seg intet ansvar for, eller garanterer ikke at personvernerklæringen, retningslinjene eller varselet til noen forhandler eller noen annen entitet at dine personlige opplysninger er sendt i samsvar med denne personvernerklæringen, overholder databeskyttelseslovgivningen og personvern lover. eShopWorld er ikke ansvarlig for brudd eller tap av konfidensialitet av dine personlige opplysninger eller andre skader som du eller noen andre kan lide som følge av dette.

Når du bestiller hos en forhandler via noen av nettstedene, vil de personlige opplysninger du sender, bli delt med eller mottatt fra forhandleren. Det er ditt ansvar å lese forhandlerens retningslinjer for personvern nøye, og for å forstå deres praksis med hensyn til behandling av dine opplysninger fullt ut. Skulle du ha spørsmål om deres personvern, vennligst kontakt forhandleren direkte.