DEKLARACJA OCHRONY PRYWATNOŚCI
AR | BG | CS | DA | DE | EN | ES | FR | FR-CA | GA | HE | HR | HU | ID | IT | JA | KO | LA | LT | MS | MX | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SV | TH | TR | TW | UK | ZH-HK

A. Usługi, do których stosuje się niniejszą deklarację ochrony prywatności

W eShopWorld zdajemy sobie sprawę, że prywatność i bezpieczeństwo są bardzo ważne dla wszystkich naszych klientów, dlatego też jesteśmy zaangażowani w ochronę Państwa praw.

Niniejsza deklaracja ochrony prywatności dotyczy Państwa dostępu i korzystania z naszych usług, treści, funkcji i technologii oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych i wszystkich powiązanych z nimi stron ("Strony") oraz aplikacji (łącznie nazywanych "Usługami") (obejmuje to wszelkie informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Usług).

B. Cel niniejszej deklaracji

Celem naszej deklaracji ochrony prywatności jest poinformowanie Państwa w sposób jak najbardziej zrozumiały o następujących kwestiach:

1. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą nam Państwo przekazać swoje dane osobowe, abyśmy mogli świadczyć pożądane przez Państwa usługi; oraz

2. W jaki sposób eShopWorld będzie chronić Państwa dane osobowe oraz jakie wytyczne stosujemy przy zabezpieczaniu danych osobowych, które Państwo nam przekazują.

Zalecamy Państwu obejrzenie, przeczytanie, pobranie i zapisanie niniejszej Deklaracji ochrony prywatności.

W niniejszej Deklaracji ochrony prywatności "eShopWorld", "nasz", "nas" lub "my" oznacza spółkę U.S. Direct E-Commerce Limited (działającą pod nazwą handlową eShopWorld), wraz z każdą ze spółek należących do jej grupy.

Spółka U.S. Direct E-Commerce Limited jest spółką założoną w Irlandii, zarejestrowaną pod numerem 479237, z siedzibą pod adresem South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irlandia.

Zaznaczając pole zgody, zgadzają się Państwo na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, ujawnianie i inne wykorzystywanie przez eShopWorld Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Deklaracją ochrony prywatności.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili po jej udzieleniu. Zgodę można wycofać kontaktując się korzystając z informacji podanych w punkcie Dalsze informacje - Jak się z nami skontaktować poniżej.

Kiedy korzystają Państwo z naszych usług za pośrednictwem którejkolwiek ze stron, możemy poprosić o następujące informacje, przechowywać je i wykorzystywać (sprzedawca także może przechowywać te informacje):

 • dane osobowe, takie jak nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia i (jeżeli jest to wymagane) numer identyfikacyjny lub inne dane identyfikacyjne;

 • informacje, które sprzedawca nam przesyła;

 • dane karty bankowej w celu realizacji zamówienia;

 • informacje pomagające nam w wykrywaniu, zapobieganiu i/lub usuwaniu oszustw lub innych szkodliwych działań, będziemy weryfikować podane przez Państwa dane osobowe (w tym między innymi Państwa imię i nazwisko, adres, szczegóły dotyczące instrumentów finansowania użytkownika oraz szczegóły dotyczące transakcji płatniczych) z odpowiednimi procesorami płatniczymi i/lub agencjami informacji kredytowej oraz agencjami ds. oszustw. Podczas takiej weryfikacji otrzymamy informacje umożliwiające identyfikację osoby. Serwis eShopWorld będzie korzystać z usług autoryzacji kart płatniczych i kontroli oszustw w celu sprawdzenia, czy informacje o Państwa karcie i adresie odpowiadają informacjom, które dostarczyliście Państwo do eShopWorld oraz czy karta nie została zgłoszona jako zagubiona lub skradziona;

 • adres strony internetowej, z której Państwo przeszli lub na którą Państwo przechodzą (eShopWorld automatycznie otrzymuje te informacje). Zbieramy również informacje dotyczące stron naszej witryny internetowej, które Państwo oglądają, adresów IP, Państwa przeglądarki internetowej oraz godzin, w których wchodzą Państwo na nasze strony.

 • szczegóły dotyczące tego, kiedy się z Państwem skontaktowaliśmy i kiedy Państwo kontaktują się z nami. Zachowujemy zapis korespondencji e-mailowej, którą Państwo do nas wysyłają, abyśmy mogli śledzić ewentualne problemy lub zastrzeżenia, które mieli Państwo w związku z którymś z produktów sprzedawcy lub sklepów prowadzonych za pośrednictwem stron internetowych. (Możemy rejestrować, przechowywać i wykorzystywać tę korespondencję do przyszłych celów szkoleniowych lub biznesowych. Obejmuje to między innymi wykorzystanie jej w rozwiązywaniu sporów i/lub zarządzaniu skargami);

 • dane demograficzne i informacje o koszyku zakupowym; oraz

 • możemy umieszczać małe pliki danych na Państwa komputerze lub urządzeniu ("Cookies") przy każdej Państwa wizycie na stronach internetowych. Te pliki cookie są przesyłane z powrotem do strony internetowej, z której pochodzą, przy każdej kolejnej wizycie lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje te pliki cookie. Pliki cookies mają wiele zastosowań, jak np. zapamiętywanie Państwa preferencji i ogólne polepszenie Państwa doświadczeń online. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak i dlaczego używamy plików cookie oraz jak mogą Państwo zarządzać plikami cookie zapisanymi na Państwa komputerze lub urządzeniu, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie.

eShopWorld prowadzi rejestr informacji, do których zbierania i wykorzystywania Państwo nas upoważnili. Prowadzimy rejestr wszystkich zakupów, których dokonują Państwo w sklepach naszych sprzedawców za pośrednictwem eShopWorld i stron internetowych. Oznacza to, że eShopWorld i (w niektórych przypadkach) sprzedawca mogą Państwu pomóc Państwo w rozwiązywaniu wszelkich pytań lub wątpliwości oraz w zapewnieniu, że wszelkie informacje, które Państwu przesyłamy, są właściwe.

Możemy również od czasu do czasu zadawać Państwu pytania, które dostarczą nam informacji, które zostaną wykorzystane do poprawy Państwa doświadczeń związanych z zakupami na naszych stronach. Nie muszą Państwo odpowiadać na te pytania, ale jeśli Państwo to zrobią, możemy się z Państwem kontaktować za pomocą wybranego przez Państwa medium.

Jeżeli chcieliby Państwo skorygować informacje, które Państwo nam przekazali, ponieważ uważają Państwo, że to, co obecnie posiadamy jest nieprawidłowe i/lub chcieliby Państwo, aby Państwa informacje zostały usunięte z naszych rejestrów, mogą Państwo to zrobić kontaktując się z nami korzystając z informacji podanych poniżej w części Dalsze informacje - Jak się z nami skontaktować.

W zależności od tego, gdzie świadczone są Państwu usługi, eShopWorld będzie przechowywać Państwa dane osobowe na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej (UE) lub na serwerach znajdujących się w innych lokalizacjach poza UE. Wszystkie informacje, które zbieramy poprzez korzystanie z Usług i/lub stron internetowych lub poprzez korespondencję z Państwem, są wykorzystywane do świadczenia, obsługi i ulepszania Usług, które Państwu oferujemy oraz do personalizacji naszych Usług. Zobowiązujemy się do wykorzystywania Państwa danych osobowych wyłącznie w celu:

 • przekazania informacji o Państwa zamówieniu do sprzedawcy, aby mógł on dostarczyć towary i usługi do eShopWorld;

 • wykorzystania Państwa danych do realizacji transakcji sprzedaży między nami a Państwem oraz do realizacji Państwa zamówienia. My i/lub sprzedawca możemy korzystać z usług podwykonawców (w tym do pomocy przy dostawie i realizacji), aby przetwarzać i dostarczać Państwu zamówienia;

 • weryfikacji Państwa tożsamości oraz Państwa metody płatności lub konta karty kredytowej w celu wykrywania, zapobiegania i/lub usuwania skutków oszustw, terroryzmu lub innych szkodliwych lub przestępczych działań;

 • planowania i zarządzania działalnością gospodarczą eShopWorld, w tym analizy zwyczajów zakupowych klientów i profilowanie klientów;

 • badań i ankiet dla klientów (jeśli zdecydują się Państwo wziąć w nich udział); oraz

 • obsługi klienta i rozwiązywania sporów.

eShopWorld może wykorzystywać narzędzia przesiewowe w celu identyfikacji potencjalnie oszukańczych zamówień, narzędzia te mogą podejmować zautomatyzowane decyzje, w wyniku których Państwa zamówienie może zostać odrzucone. Jeśli uważają Państwo, że Państwa zamówienie zostało błędnie odrzucone, prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych, aby wysłać do nas wiadomość, a my ręcznie sprawdzimy Państwa zamówienie.

eShopWorld będzie przechowywać Państwa informacje jako poufne i będzie je udostępniać innym podmiotom tylko w celach określonych w niniejszej deklaracji ochrony prywatności. eShopWorld starannie dobiera zewnętrznych dostawców usług, którzy pozwalają nam ostatecznie zapewnić Państwu szybszą, wydajniejszą i bezpieczniejszą Usługę. Tacy zewnętrzni usługodawcy zostali przez nas zatrudnieni na podstawie umowy i są zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, wykorzystując je tylko do celów, na które wyraziliśmy zgodę.

eShopWorld może udostępniać Państwa informacje następującym podmiotom:

 • każda spółka grupy lub osoba zatrudniona przez eShopWorld;

 • sprzedawca;

 • podmioty logistyczne i inni dostawcy usług spedycyjnych i dostawczych;

 • wsparcie operacji biznesowych;

 • usługodawcy przetwarzający płatności;

 • dostawcy usług technologicznych;

 • agenci i wykonawcy eShopWorld; oraz

 • zewnętrzne firmy badawcze, z którymi możemy kontaktować się bezpośrednio (w naszym imieniu) w celu uzyskania Państwa opinii na temat naszych Usług (w takim przypadku przekazujemy im tylko te informacje, które są im potrzebne do wykonania ich funkcji).

Istnieją również szczególne przypadki, w których eShopWorld będzie zobowiązany do przekazania Państwa danych osobowych stronom trzecim (określone poniżej), a Państwo przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na wykonanie przez eShopWorld następujących czynności:

 • gdy eShopWorld zostanie poproszony przez agencję lub organ ścigania (lub organ regulacyjny lub rządowy) prowadzący dochodzenie w sprawie nielegalnej lub podejrzanej działalności o dostarczenie informacji (w tym bez ograniczeń informacji zarejestrowanych przez agencje zapobiegania oszustwom) dotyczących Państwa działalności; oraz

 • gdy eShopWorld jest zobowiązany do ujawnienia niezbędnych informacji firmom przetwarzającym płatności, audytorom, dostawcom usług dla klientów, agencjom ds. nadużyć finansowych, biurom informacji kredytowej, dostawcom produktów finansowych, stowarzyszeniom kart kredytowych, partnerom handlowym, partnerom marketingowym i public relations, firmom z grupy lub na potrzeby postępowania sądowego (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych, te strony trzecie są ograniczone przez prawo lub umowę do wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach innych niż te, dla których zostały one udostępnione).

Również w przypadku przejęcia lub połączenia z innym przedsiębiorstwem (nasze dane stanowią część naszego przedsiębiorstwa). Jeśli dojdzie do takiego przejęcia, wyrażają Państwo zgodę na to, aby firma będąca naszym następcą miała dostęp do Państwa danych osobowych przechowywanych przez eShopWorld, a firma będąca następcą będzie nadal związana niniejszą Deklaracją ochrony prywatności, do czasu jego ewentualnej zmiany.

Będziemy monitorować i przeglądać komunikację pomiędzy Państwem a nami wyłącznie w celu zapewnienia, że Państwa zamówienia są odpowiednio zarządzane przez nasz zespół obsługi klienta i sprzedawcę oraz zgodnie z warunkami, które przyjęliśmy ze sprzedawcą.

Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środkiem komunikacji i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które Państwo do nas wysyłają (lub my do Państwa) przez Internet. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Państwo lub inni mogą ponieść w wyniku utraty poufności takich informacji.

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby chronić Państwa informacje. W tym celu wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe są przechowywane na serwerze w bezpiecznym środowisku. Technologia szyfrowania Secure Socket Layer ("SSL") jest stosowana w celu ochrony informacji przesyłanych w ramach transakcji płatniczych.

Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi pracownicy, sprzedawca i nasi zewnętrzni usługodawcy, którzy potrzebują tych informacji do wykonania określonej usługi.

eShopWorld będzie przechowywać minimalną ilość Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Deklaracji ochrony prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Należy pamiętać, że mamy szereg obowiązków związanych z przechowywaniem danych, które Państwo nam przekazują, między innymi w celu zapewnienia, że transakcje mogą być odpowiednio przetwarzane, rozliczane, refundowane lub obciążane zwrotem, w celu pomocy w identyfikacji oszustw oraz w celu przestrzegania praw i zasad, które mają zastosowanie do nas i naszych dostawców usług finansowych.

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia. Prosimy, aby takie osoby nie przekazywały nam bezpośrednio żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych usług na stronach internetowych.

Nasze Usługi są globalne, a Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność lub w którym angażujemy dostawców usług, co obejmuje wszelkie kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Stanów Zjednoczonych (USA). eShopWorld jest zaangażowany w zapewnienie wystarczającej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od miejsca ich przechowywania oraz w zapewnienie odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych, gdy takie dane są przekazywane poza EOG lub USA.

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług za pośrednictwem stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę i upoważniają nas do przetwarzania danych w taki sposób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zgłosić sprzeciw, zarządzać danymi, skorygować ewentualne nieścisłości lub usunąć dane, a także w przypadku pytań lub skarg dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub naszej Deklaracji ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Privacy@eshopworld.com lub pocztą na adres:

Head of Compliance
eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited
3rd Floor, The Concourse Building
100-115 Airside Business Park
Swords
County Dublin
Irlandia

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym Państwo mieszkają, pracują lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. W Irlandii właściwym organem nadzorczym jest Office of the Data Protection Commissioner.


Dla rezydentów Wielkiej Brytanii
W odniesieniu do podmiotów danych w Zjednoczonym Królestwie, eShopWorld wyznaczył nasz oddział w Zjednoczonym Królestwie na swojego przedstawiciela.
Pełna nazwa osoby prawnej: U.S. Direct E-Commerce U.K. Limited (działająca pod nazwą eShopWorld)
Adres e-mail: privacy@eshopworld.com

Adres pocztowy:
Eversheds House,
70 Great Bridgewater Street,
Manchester, Wielka Brytania, M1 5ES


Dla rezydentów Kalifornii

Mieszkańcy Kalifornii mogą skorzystać ze swoich praw do prywatności, dzwoniąc do nas pod bezpłatny numer 1-866-I-OPT-OUT (1-866-467-8688) i wprowadzając kod serwisowy 841#, aby zostawić nam wiadomość.

eShopWorld zastrzega sobie prawo do zmiany Deklaracji ochrony prywatności w dowolnym momencie. Powiadomimy Państwa o takich zmianach poprzez umieszczenie zmienionej Deklaracji ochrony prywatności na stronie internetowej eShopWorld. Począwszy od daty wejścia w życie zmienionej Deklaracji ochrony prywatności, przyjmuje się, że zgodzili się Państwo na wszystkie zmiany w Deklaracji ochrony prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami niniejszej Deklaracji ochrony prywatności lub jakiejkolwiek zmienionej Deklaracji ochrony prywatności, prosimy o nie korzystanie z Usług. Prosimy zaglądać na stronę internetową eShopWorld tutaj w celu zapoznania się z aktualną wersją naszej Deklaracji ochrony prywatności.

eShopWorld nie ponosi odpowiedzialności, nie gwarantuje ani nie zapewnia, że deklaracja ochrony prywatności, polityka lub oświadczenie jakiegokolwiek sprzedawcy lub innego podmiotu, do którego Państwa dane osobowe są przekazywane zgodnie z niniejszą deklaracją ochrony prywatności, są zgodne z ustawodawstwem o ochronie danych i prawem o ochronie prywatności. eShopWorld nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie lub utratę poufności Państwa danych osobowych ani za jakiekolwiek inne szkody, które Państwo lub inni mogą ponieść w wyniku powyższego.

W przypadku złożenia zamówienia u sprzedawcy za pośrednictwem którejkolwiek ze stron, dane osobowe, które Państwo podadzą, zostaną udostępnione sprzedawcy lub od niego otrzymane. Państwa obowiązkiem jest uważne przeczytanie polityki prywatności sprzedawcy i pełne zrozumienie jego praktyki w zakresie przetwarzania Państwa danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, prosimy o kontakt bezpośrednio ze sprzedawcą.