INTEGRITETSPOLICY
AR | BG | CS | DA | DE | EN | ES | FR | FR-CA | GA | HE | HR | HU | ID | IT | JA | KO | LA | LT | MS | MX | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SV | TH | TR | TW | UK | ZH-HK

A. De tjänster som denna integritetspolicy omfattar

På eShopWorld inser vi att integritet och säkerhet är en angelägenhet för alla våra kunder och vi är engagerade i att skydda dina rättigheter.

Denna Integritetspolicy gäller för din tillgång till och användning av våra tjänster, innehåll, funktioner, tekniker eller funktioner som erbjuds via våra webbplatser och alla våra relaterade webbplatser ("webbplatserna") och applikationer (dessa kallas tillsammans "tjänsterna") (detta inkluderar all information i samband med att du använder tjänsterna).

B. B. Syftet med denna policy

Syftet med vår integritetspolicy är att informera dig så tydligt som möjligt:

1. Hur vi kommer att använda dina personuppgifter så att du kan bestämma om du vill ge dina personuppgifter till oss, så att vi kan tillhandahålla de tjänster du vill ha; och

2. Hur eShopWorld kommer att skydda dina personuppgifter, och de riktlinjer vi använder för att skydda de personuppgifter du ger oss.

Vi rekommenderar att du granskar, läser, laddar ned och sparar denna integritetspolicy.

I denna integritetspolicy betyder “eShopWorld”, “vår”, “oss” eller “vi” U.S. Direct E-Commerce Limited (som bedriver verksamhet under namnet eShopWorld), tillsammans med respektive koncernbolag.

U.S. Direct E-Commerce Limited är ett bolag bildat i Irland med organisationsnummer 479237 och som har sitt säte i South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irland.

Genom att kryssa i samtyckesrutan samtycker du att eShopWorld samlar in, bearbetar, lagrar, avslöjar och på annat sätt använder dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst efter att du har gett det och du kan göra det genom att kontakta oss i enlighet med den information som finns under ”Mer information – så här kontaktar du oss” nedan.

När du använder våra tjänster via någon av webbplatserna kan vi be om, hålla och använda följande information (även återförsäljaren kan lagra denna information):

 • personuppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och (om så krävs) ID-nummer eller annan identifieringsinformation;

 • information som återförsäljaren skickar till oss;

 • bankkortsuppgifter för att kunna genomföra beställningen;

 • information som hjälper oss att upptäcka, förebygga och/eller avhjälpa bedrägerier eller andra skadliga åtgärder, vi kommer att verifiera de personuppgifter du lämnar (inklusive, men inte begränsat till, ditt namn, din adress, uppgifter om finansieringsinstrument och uppgifter om betalningstransaktioner) med relevanta betalningsbehandlare och/eller kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organ. Under denna verifiering kommer vi att få personligt identifierbar information om dig. eShopWorld kommer att använda kortauktorisering- och bedrägeriscreeningstjänster för att verifiera att din kortinformation och din adress motsvarar den information du har lämnat till eShopWorld, och att kortet inte har rapporterats som förlorat eller stulet;

 • webbadressen till den webbplats som du kom från eller ska till (eShopWorld får automatiskt denna information). Vi samlar även in information om sidorna som du besöker på vår webbplats, IP-adresser, din webbläsare och tiderna då du besöker våra webbplatser.

 • nformation om när vi kontaktar dig och när du kontaktar oss. Vi registrerar all e-postkorrespondens som du skickar till oss, så att vi kan spåra eventuella problem eller bekymmer som du har haft med någon av återförsäljarnas produkter eller butiker som drivs via webbplatserna. (Vi kan registrera, lagra och använda denna korrespondens för framtida utbildnings- eller affärsändamål. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, användning i tvistelösning och/eller hantering av klagomål);

 • demografiska uppgifter och varukorgsuppgifter; och

 • vi kan placera små datafiler på din dator eller enhet ("cookies") när du besöker webbplatserna. Dessa cookies skickas tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen denna cookie. Cookies har ett antal användningsområden, till exempel att komma ihåg dina preferenser, och i allmänhet förbättra din online-upplevelse. Om du vill veta mer om hur och varför vi använder cookies och hur du kan hantera cookies som lagras på din dator eller enhet, vänligen se vår cookiepolicy.

eShopWorld håller ett register över den information du tillåter oss att samla in och använda. Vi håller ett register över alla inköp du gör från någon av våra återförsäljares butiker genom eShopWorld och webbplatserna. Detta innebär att eShopWorld och (i vissa fall) återförsäljaren kan hjälpa dig att hantera eventuella frågor du kan ha, och säkerställa att all information som vi skickar till dig är relevant.

Vi kan också ställa frågor då och då som kommer att ge oss information som kommer att användas för att förbättra din shoppingupplevelse på våra webbplatser. Du behöver inte besvara dessa frågor, men om du gör det kan vi kommunicera med dig via ett medium som du väljer.

Om du vill revidera den information du har lämnat till oss eftersom du känner att det vi för närvarande har i våra register är felaktigt, och/eller om du vill att din information ska raderas från våra register, kan du göra det genom att kontakta oss i enlighet med informationen på ”Mer information – så här kontaktar du oss” nedan.

Beroende på var tjänsterna tillhandahålls dig kommer eShopWorld att lagra dina personuppgifter på servrar som finns inom den Europeiska unionen (EU) eller servrar som finns på andra platser utanför EU. All information som vi samlar in via din användning av tjänsterna och/eller webbplatserna, eller genom korrespondens med dig, används för att tillhandahålla, driva och förbättra de tjänster vi erbjuder dig och för att anpassa vår service. Vi förbinder oss att endast använda dina personuppgifter för att:

 • skicka din orderinformation till återförsäljaren så att de kan leverera varor och tjänster till eShopWorld;

 • använda din information för att slutföra försäljningen mellan oss och dig och för att genomföra din beställning. Vi och/eller återförsäljaren kan använda underleverantörer (inklusive för att hjälpa till med leverans och genomförande) för att behandla och tillhandahålla dina beställningar till dig;

 • verifiera din identitet och din betalningsmetod eller ditt kreditkortskonto för att upptäcka, förebygga och/eller avhjälpa bedrägerier, terrorism eller andra skadliga eller brottsliga handlingar;

 • planera och förvalta eShopWorlds verksamhet, inklusive analys av kundernas shoppingvanor och kundprofilering;

 • forsknings- och kundundersökningar (om du väljer att delta); och

 • kundservice och tvistelösningar.

eShopWorld kan använda screeningverktyg för att identifiera potentiellt bedrägliga beställningar, dessa verktyg kan fatta automatiserade beslut som leder till att din beställning avvisas. Om du tror att din beställning avvisades av misstag, vänligen använd kontaktuppgifterna nedan för att skicka ett meddelande till oss så granskar vi din beställning manuellt.

eShopWorld kommer att hålla din information konfidentiell och endast dela den med andra för de syften som anges i denna integritetspolicy. eShopWorld väljer noggrant tredjepartsleverantörer som gör det möjligt för oss att i slutändan ge dig en snabbare, effektivare och säkrare service. Vi har engagerat dessa tredjepartsleverantörer enligt avtal och de är skyldiga att hålla din personliga information konfidentiell och säker, och endast använda den för de ändamål som vi tillåter.

eShopWorld kan dela din information med följande enheter:

 • eShopWorlds koncernföretag eller anställda;

 • återförsäljaren;

 • logistik och andra leverantörer av leverans- och frakttjänster;

 • affärsverksamhetsstöd;

 • tjänster för betalningshantering;

 • tekniktjänster;

 • eShopWorld agenter och entreprenörer; och

 • externa forskningsföretag som kan kontakta dig direkt (för vår räkning) angående dina åsikter om våra tjänster (i detta fall förser vi dem endast med den information de behöver för att utföra sin funktion).

Det finns också specifika fall där eShopWorld kommer att vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter (anges nedan) och du medger och samtycker till att eShopWorld gör följande åtgärder:

 • där ett brottsbekämpande organ eller en myndighet (eller en tillsynsmyndighet eller statlig myndighet) som undersöker olaglig eller misstänkt verksamhet begär att eShopWorld ska tillhandahålla information (inklusive, men inte begränsat till, den information som har registrerats av bedrägeriförebyggande organ) om dina aktiviteter; och

 • där eShopWorld är skyldigt att offentliggöra nödvändig information till betalningsbehandlare, revisorer, kundtjänstleverantörer, bedrägeriförebyggande organ, kreditupplysningsföretag, finansiella produktleverantörer, kreditkortsföretag, kommersiella partners, marknadsförings- och PR-partners, koncernbolag eller för rättsliga förfaranden (förutom vad som uttryckligen anges är dessa tredje parter begränsade enligt lag eller avtal från att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än det syfte för vilket de delades).

Likaså, om vår verksamhet förvärvas av, eller slås samman med ett annat företag (vår data utgör en del av vår verksamhet). Om ett sådant förvärv sker, samtycker du till att det efterträdande företaget har tillgång till dina personuppgifter som upprätthålls av eShopWorld, och en sådan efterträdare skulle fortsätta att vara bunden av denna integritetspolicy om den inte ändras eller tills den ändras.

Vi ska övervaka och granska kommunikationen mellan dig och oss enbart i syfte att säkerställa att dina beställningar hanteras på lämpligt sätt av vår kundtjänst och återförsäljaren, och i enlighet med de villkor som vi har med återförsäljaren.

Internet är inte ett helt säkert kommunikationsmedium och vi kan därför inte garantera säkerheten för någon information som du skickar till oss (eller som vi skickar till dig) via internet. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som du, eller andra kan lida till följd av sekretessförlust av sådan information.

Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda din information. För detta ändamål sparas alla personuppgifter som lagras av oss på en server i en säker miljö. Secure Socket Layer ("SSL") krypteringsteknik används för att skydda information som överförs för betalningstransaktioner.

Endast våra anställda, återförsäljaren och våra tredjepartsleverantörer som behöver informationen för att utföra ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information.

eShopWorld kommer att behålla så lite av dina personuppgifter som möjligt under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Observera att vi har en mängd olika skyldigheter att behålla de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive för att säkerställa att transaktionerna kan bearbetas, rättas, återbetalas eller debiteras tillbaka, för att hjälpa till att identifiera bedrägerier och för att följa lagar och regler som gäller för oss och våra finansiella tjänsteleverantörer.

Våra tjänster är inte riktade till personer under tretton (13) år. Vi ber att dessa personer inte direkt förser oss med personuppgifter via våra tjänster på webbplatserna.

Våra tjänster är globala, och din data kan lagras och bearbetas i ett land där vi driver en verksamhet eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, detta inkluderar länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller USA. eShopWorld har åtagit sig att ge tillräckligt skydd för dina personuppgifter oavsett var uppgifterna finns och att ge adekvat skydd för dina personuppgifter när sådana uppgifter överförs utanför EES eller USA.

Om du använder någon av våra tjänster via webbplatserna samtycker du till och tillåter oss att bearbeta data på detta sätt.

För mer information om hur du kan komma åt, hantera, korrigera eventuella felaktigheter eller ta bort dina personuppgifter, eller om du har några frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter eller vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på Privacy@eshopworld.com eller skicka brev till:

Head of Compliance
eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited
3rd Floor, The Concourse Building
100-115 Airside Business Park
Swords
County Dublin
Irland

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. I Irland är den berörda tillsynsmyndigheten Office of the Data Protection Commissioner.


För invånare i Storbritannien
När det gäller den registrerade i Storbritannien har eShopWorld utsett vårt dotterbolag i Storbritannien som dess utsedda representant.
Fullständigt namn på den juridiska enheten: U.S. Direct E-Commerce U.K. Limited (som bedriver verksamhet under namnet eShopWorld)
E-postadress: privacy@eshopworld.com

Postadress:
Eversheds House,
Great Bridgewater Street 70,
Manchester, Storbritannien, M1 5ES


För invånare i Kalifornien

Invånare i Kalifornien kan utöva sin rätt till integritet genom att ringa oss avgiftsfritt på 1-866-I-OPT-OUT (1-866-467-8688) och ange servicekod 841 # för att lämna ett meddelande till oss.

eShopWorld förbehåller sig rätten att när som helst revidera sin integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig om sådana ändringar genom att ladda upp den reviderade integritetspolicyn på eShopWorlds webbplats. Från och med giltighetsdatumet för den reviderade integritetspolicyn kommer du att anses ha samtyckt till alla ändringar av integritetspolicyn. Om du inte samtycker till villkoren i denna integritetspolicy eller någon reviderad integritetspolicy, vänligen använd inte tjänsterna. Vänligen kontrollera eShopWorlds webbplats här regelbundet för den aktuella versionen av vår integritetspolicy.

eShopWorld accepterar inget ansvar för, och garanterar inte heller att integritetspolicyn för återförsäljare eller andra organ, som dina personuppgifter överförs till i enlighet med denna integritetspolicy, följer dataskyddslagstiftningen och integritetslagarna. eShopWorld är inte ansvarigt för någon överträdelse eller förlust av konfidentialitet av dina personuppgifter eller andra skador som du eller andra kan lida som följd.

När du gör en beställning hos en återförsäljare via någon av webbplatserna kommer de personuppgifter som du skickar att delas med, eller tas emot från, återförsäljaren. Det är ditt ansvar att läsa återförsäljarens integritetspolicy noggrant och att till fullo förstå deras praxis när det gäller behandlingen av din information. Om du har några frågor angående deras integritetspolicy, vänligen kontakta återförsäljaren direkt.